ArCADia LT nowy pasek poleceń

Najważniejszą zmianą jest to, że separatorem wartości jest zarówno kropka jak i przecinek. Nie ma już znaczenia czy półtora napiszemy 1,5 czy 1.5. Oba wpisy zostaną potraktowane identycznie. Co zatem jest separatorem osi?

W pasku poleceń domyślnie mamy włączone dwa pola do wprowadzania współrzędnych względnych. Oznacza to, że po kliknięciu np. początku linii, współrzędne będą podawane od wskazanego (klikniętego) miejsca, a nie od początku układu współrzędnych. Po wpisaniu pierwszej współrzędnej do drugiego pola przełączamy się poprzez kliknięcie lub klawisz Tab. Zatwierdzamy dane przez Enter lub przycisk Akceptuj.

Jeśli chcemy wprowadzać współrzędne od początku układu współrzędnych, wówczas należy wcisnąć przycisk Bezwzględnie.

Najważniejszą zmianą jest przełączanie pól przy wprowadzaniu danych. Musimy wiedzieć, co będziemy podawać, czy będzie to długość linii, czy współrzędne wierzchołka. Jeśli wprowadźmy jedną wartość czyli długość linii, współczynnik skali, odległość w opcji Odsuń, czy też kąt obrotu, to powinniśmy mieć jedno pole wprowadzania danych. Oznacza to, że przed podaniem wartości powinniśmy wcisnąć przycisk Wartość.

Dla przykładu: rysujemy prostokąt podając mu długości kolejnych boków. Klikamy rozpoczynając rysowanie, włączamy opcje Orto i włączamy przycisk Wartość. Pokazujemy kierunek, a następnie wpisujemy długość pierwszego boku i zatwierdzamy np. poprzez Enter. Pokazujemy kierunek drugiego boku i podajemy długość. Zatwierdzam i po wskazaniu kierunku podajemy dane. Przycisk wartość jest wyłączana po wyjściu z polecenia.

Gdyby przycisk Wartość nie została włączona, wówczas każdorazowo trzeba byłoby podawać współrzędne lub długość i kąt. Te ostatnie dane podawane są po wciśnięciu przycisku Biegunowo.

Views All Time
Views All Time
535
Views Today
Views Today
1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *