Dwie linie rysowane jednocześnie

Programy ArCADia i ArCADia PLUS posiadają opcje rysowania linii, prostej, półprostej, polilinii i multilinii. Linia to odcinek, któremu zadajemy początek i koniec. Po narysowaniu linii możemy kontynuować wprowadzanie w innym kierunku. Grubość linii jest zawsze taka sama na całej jej długości.

 

Prosta się nie kończy; idzie od jednej krawędzi ekranu do drugiej. Zadajemy ją jako pojedynczy element, wskazując dwa punkty. Prosta przez nie przechodzi, ale ani się w nich nie zaczyna, ani nie kończy. Przechodzi przez nie, rozciągając się po całej długości ekranu graficznego. Jeśli oddalimy rysunek, to zobaczymy przez chwilę jej końce, ale będą one pokazane do odświeżenia widoku, co spowoduje ich wydłużenie do granic widocznego rysunku. Grubość prostej jest zawsze taka sama na całej jej długości.

 

Półprosta to element idący od wskazanego (lub podanego) punktu w nieskończoność we wskazanym kierunku, czyli wskazujemy dwa punkty, gdzie pierwszy będzie początkiem półprostej, a przez drugi element będzie wyłącznie przechodził. Tak jak w przypadku prostej, będzie widać oba końce półprostej tylko przed odświeżeniem oddalonego widoku. Grubość półprostej jest zawsze taka sama na całej jej długości.

 

Polilinia to element, który może być narysowany jako prosty element liniowy (na rzucie nie odróżnia się jej wówczas od linii) lub łamany element, który w jednym lub wielu segmentach może być także łukiem. Polilinia jest zadawana przez pokazanie początku i końca pierwszego segmentu, a następnie końców kolejnych segmentów. Jeśli jednym z segmentów jest łuk, to oczywiście konieczne jest podanie punktu pośredniego, promienia lub średnicy łuku, w zależności od wybranych opcji rysowania. Narysowana polilinia po wybraniu jest jednym elementem; zaznaczają się i należą do niej wszystkie segmenty rysowane jednym poleceniem lub elementy połączone ze sobą w jedną polilinię. Zmiana grubości polilinii może się odbywać dla całej polilinii jednocześnie (Globalna szerokość – w oknie właściwości) lub dla każdego wierzchołka oddzielnie (Szerokość pierwszego segmentu – czyli początek segmentu, szerokość ostatniego segmentu – czyli jego koniec).

 

Wymienione powyżej opcje dostępne są na dwóch wstążkach: Start i Rysunek 2D. Została jedna opcja dostępna na wstążce Rysunek 2D.

 

Multilinia to dwie polilinie narysowane równolegle do siebie. Elementy są rysowane jednocześnie w zadanej opcją Skala odległości. Multilinię rysuje się przez wskazanie (lub podanie) początku i końca oraz końców ewentualnych kolejnych segmentów. Mimo że są to dwie polilinie idące równolegle do siebie, to element ten nie ma takich opcji jak polilinia. Multilinia jest na całej grubości rysowana jednym pisakiem i to na obu poliliniach i nie da się tak połączyć linii lub polilinii, żeby utworzyły multilinię. Oczywiście opcja Odsuń na polilinii da podobny efekt na rysunku, ale po zaznaczeniu będą to dwie oddzielne polilinie, a nie jeden element.

Views All Time
Views All Time
655
Views Today
Views Today
1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *