Linia i polilinia różnice i podobieństwa

Czym są, jak się je rysuje, jak się rozbija polilinie i łączy linie, co daje zamkniecie polilinii, kiedy wybrać opcję linii, a kiedy polilinii.

Linia i polilinia to główne elementy rysunku. Wprowadza się je podobnie i na rysunku, w domyślnych ustawieniach, wyglądają tak samo.

Linia                                                                     Polilinia

Różnica widoczna jest przede wszystkim po zaznaczeniu i przy modyfikacjach.

Linia                                                                     Polilinia

Linia jest pojedynczym odcinkiem, polilinia zaś może być może być pojedynczym elementem liniowym lub łukiem albo łamaną, także z możliwością zawierania łuku. Linia tworzy obiekty, które po zaznaczeniu są oddzielnymi elementami, polilinia zaznacza się cała, czyli wszystkie jej segmenty.

Po zaznaczeniu linii pojawiają się 3 uchwyty: dwa na początku i końcu linii, a jeden na środku. Uchwyt na środku pozwala przesunąć element, na krańcach wydłuża lub skraca linię. Jeśli klikniemy na trójkąt przy uchwycie, to przy wydłużeniu lub skróceniu linii mamy pewność, że nawet po znalezieniu punktu zaczepienia nie zostanie zmieniony kąt wprowadzonej linii. Wydłużając czy skracając linię kwadratowym uchwytem, nie mamy tej pewności – znaleziony punkt zaczepienia może przemieścić uchwyt niezgodnie z założeniem.

Polilinia także ma dwa typy uchwytów: kwadratowe na załamaniach polilinii i prostokątne na środku segmentów. Jeśli mamy przypadek jak na powyższym rysunku, to prostokątne uchwyty rozciągają lub zwężają kwadrat, czyniąc go prostokątem. Kliknięcie na wierzchołek natomiast zniekształci narysowany kształt. Dodatkowo, jeśli zatrzyma się kursor nad zaznaczonym uchwytem polilinii, to dostaniemy dodatkowe możliwości jej edycji.

Opcje modyfikacji linii to kopiowanie, przesuwanie, obrót, docięcia, lustro itp. opcje dostępne wśród ikon modyfikacji. Polilinia także może być modyfikowana w ten sposób, ale dodatkowo, po wybraniu opcji Edytuj polilinię, ją także można zmieniać:

Np. po wybraniu Krzywa kwadrat zmieni się na okrąg.

Można dla polilinii odwrócić kierunek wprowadzania, rozbić na prostsze elementy lub połączyć z inną polilinią. Można także zmienić szerokość i tu ciekawe jest to, że szerokość możemy podać dla wszystkich segmentów naraz lub dla każdego punktu oddzielnie. Przy tym każdy punkt może mieć dwie wartości: koniec poprzedniej linii i początek drugiej. Dla obu można podać inną wartość.

Polilinia może być utworzona z prostych linii, tylko najpierw linia musi być przekształcona w polilinię i dopiero po takiej operacji można połączyć ją z innymi elementami.

Prostokąt, okrąg czy segmentowa linia zamknięta (czyli mająca początek i koniec w tym samym miejscu) są takimi samymi elementami, czyli polilinią. Z takich zamkniętych elementów można tworzyć bryły w ArCADia PLUS.

Views All Time
Views All Time
914
Views Today
Views Today
1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *