Podstawy modelowania 3D w ArCADii oraz INTERsoft-INTELLICAD

12

Elementy przestrzennego rysunku programów ArCADia, INTERsoft-INTELLICAD i ArCADia PLUS znajdują się na wstążce Rysunek 3D. Dwa pierwsze wymienione programy tworzą trójwymiarowe elementy poprzez siatki powierzchni. ArCADia PLUS posiada dodatkowo opcje modelowania bryłowego.

2-01

Opcje z panelu Rysuj siatki 3D dostępne są we wszystkich trzech programach. Opcje paneli Rysuj bryły 3D i Edycja brył dostępne są w ArCADii PLUS.

Wprowadzanie elementów jest bardzo podobne, a czasem nawet identyczne.

Dla przykładu chcemy narysować prostopadłościan:

1. Klikamy na ikonę Prostopadłościan z panelu Rysuj siatki 3D.

W obszarze poleceń mamy:

Narożnik prostopadłościanu:

Wskazujemy poprzez kliknięcie na ekranie lub podajemy współrzędne (załóżmy, że klikamy).

W obszarze poleceń mamy:

Długość boku prostopadłościanu:

Możemy tę długość wskazać lub podać np. 500 i zatwierdzić poprzez Enter.

W obszarze poleceń mamy:

Szerokość prostopadłościanu lub [szEścian]:

Postępujemy analogicznie do zadania długości, czyli w naszym przypadku podajemy 300 i zatwierdzamy.

W obszarze poleceń mamy:

Wysokość prostopadłościanu:

Podajemy 400 i zatwierdzamy.

W obszarze poleceń mamy:

Kąt obrotu prostopadłościanu wokół osi Z:

Wskazujemy lub podajemy np. 0. Zatwierdzamy.

[obrazek]

2-02

Przy podawaniu szerokości program pokazał dodatkową opcję stworzenia sześcianu. Gdybyśmy ją wybrali poprzez kliknięcie w oknie zgłoszeń na szEścian, to nie trzeba by było podawać szerokości i wysokości. Zamiast wskazywania opcji w oknie zgłoszeń mogliśmy też wpisać e w obszarze poleceń, pamiętajmy bowiem, że oznaczenie opcji dużą literą to wskazanie jej Aliasu, czyli skrótu do wywołania. Szybciej napisać e zamiast sześcian.

2. Klikamy na ikonę Prostopadłościan z panelu Rysuj bryły 3D.

W obszarze poleceń mamy:

Określ narożnik lub [śrOdek]:

Wskazujemy lub podajemy współrzędne narożnika, w naszym przypadku klikamy na ekranie.

W obszarze poleceń mamy:

Określ drugi narożnik lub [Sześcian/Długość]:

Możemy wskazać narożnik, ale my podamy długości boków poprzedzone „@”, czyli wpisujemy @500,400. Zatwierdzamy poprzez Enter. (Poprzez „@” określiliśmy, że wprowadzone wartości mają być odmierzone od naszego pierwszego narożnika. Jeśli znaku „@” zabraknie, program uzna wartości za współrzędne bezwzględne, czyli od początku układu odmierzy w osi X 500, a w Y 400.)

W obszarze poleceń mamy:

Określ wysokość lub [2Punkty]:

Wpisujemy 300 i zatwierdzamy.

2-03

W tym przypadku także mieliśmy dodatkowe opcje do wybrania z okna zgłoszeń lub wpisania w obszarze poleceń i jeśli w projekcie nasz prostopadłościan jest sześcianem, to wówczas możemy go narysować szybciej.

To, czym różnią się elementy z panelu Rysuj siatki 3D i Rysuj bryły 3D, opisane jest w Różnice między ArCADia  i ArCADia PLUS.

Views All Time
Views All Time
629
Views Today
Views Today
2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *