Przesuwanie rysunku na ArCADia 10 i INTERsoft-INTELLICAD

Podczas pracy nad rysunkiem bardzo często zachodzi potrzeba przesunięcia go. Jeśli rysujemy, używając głównie myszki, to „naturalnym” przesunięciem będzie wykorzystanie kółka myszy. Głównie używany go do powiększania i pomniejszania rysunku, czyli do opcji zoom, ale może też służyć do przesunięcia rysunku, bez zmiany skali wyświetlania. Jeśli kółkiem myszy ruszymy do przodu, to powiększymy fragment rysunku (przybliżymy się do niego). Jeśli kółko myszy obrócimy do siebie, to pomniejszymy (oddalimy od siebie) widoczne elementy. Położenie myszki w momencie zoomowania jest istotne, ponieważ kursor jest centralnym punktem powiększenia. Dlatego też to, co chcemy powiększyć, powinno się znajdować pod kursorem.

Jeśli obrót myszki jest dla nas niewygodny, możemy zamienić powiększanie z pomniejszaniem poprzez zaznaczenia pola w oknie Opcje (dostępnego ze wstążki Narzędzia lub po kliknięciu prawym klawiszem myszy na obszarze poleceń) na zakładce Ekran znajdującego się przed opcją Odwróć kier. powiększania kółkiem myszy.

Inną funkcją kółka myszy jest przesuwanie rysunku. Wciskamy i trzymamy wciśnięte kółko i przesuwamy mysz. Rysunek idzie za naszą ręką.

Jeśli przy rysowaniu głównie korzystamy z poleceń, skrótów i aliasów wpisywanych z klawiatury, to przesunięcie ekranu byłoby wygodniejsze poprzez strzałki kursorów z klawiatury. Domyślnie jednak strzałki obsługują obszar poleceń, dlatego w oknie Opcje należy odznaczyć opcję Użyj strzałek góra/dół w celu nawigacji historii komend.

Views All Time
Views All Time
863
Views Today
Views Today
1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *