Przesuwanie ekranu w ArCADia-INTELLICAD 7

Przesuwanie rysunku może być wywoływane na kilka sposobów: opcją Panorama, strzałkami klawiatury, paskami przewijania. Najczęściej korzysta się z opcji Panoramy, czyli przesuwania widoku ikoną , znajdującą się domyślnie na pasku Widok umieszczonym po prawej stronie ekeranu. Opcje można wywołać także wpisujać polecenie _pan i wybrać odpowiednio (wpisując wyłącznie wielką literę wybranego wyrazu): Lewo/Prawo/Góra/Dół/SLewo/SGÓra/SDół/<Baza panoramy>: Ta metoda wymaga jednak kilku ruchów, […]

Czytaj dalej

Jak zapisać projekt do pliku PDF

W ArCADia-INTELLICAD znajdziemy opcje zapisu pliku do formatu PDF w menu Plik–Eksportuj do pliku. W polu Zapisz jako typ wybieramy Przenośny format dokumentu (pdf). Można skorzystać z tej opcji, zapisać nazwę pliku, wybrać elementy do wydruku i w poniższym oknie zdefiniować wielkość arkusza i pozostałe dane pliku PDF. Proponuję Zagnieżdżone czcionki (szczególnie istotne, jeśli używamy nietypowych lub doinstalowanych czcionek). Jeśli opcji […]

Czytaj dalej

Ocieplenie wystające ze ściany

W ArCADia-INTELLICAD 7 niektóre zmienne domyślnie mają inne wartości niż w ArCADia-INTELLICAD 6. Dlatego niektóre opcje działają trochę inaczej lub wyświetlają inaczej rysunek. Przykładem jest zmienna PSLTSCALE. Odpowiada ona między innymi za wyświetlanie skali linii, co widać na rysunku dopiero na zakładce Arkusza papieru. Na powyższym zrzucie wszystko wygląda poprawnie, ale gdy przejdziemy na zakładkę arkusz… …widać, że wielkość linii […]

Czytaj dalej

Przeskalowanie podkładu geodezyjnego (bmp, jpg, tif)

Skanowane podkłady można wprowadzić do programu: ArCADia-INTELLICAD 6 poprzez opcję Dodaj obraz… dostępną w menu Przeglądarka obrazów, ArCADia-INTELLICAD 7 poprzez opcję Dodaj obraz rastrowy… dostępny w menu Wstaw–Obraz. W oknie Proszę wybrać pliku obraz należy wskazać podkład rastrowy do wprowadzenia (plik w formacie BMP, JPG, TIF itd.). Powyższe okno informuje o wielkości obrazu, którą można wprowadzić w rozmiarze oryginalnym, zmienić […]

Czytaj dalej

Dziwne krzyżyki na rysunku

Zdarza się, że otrzymujemy plik .dwg z projektem architektonicznym, który w różnych miejscach ma krzyżyki lub kółka, lub inne elementy, których raczej nie powinno być. Te dziwne elementy, zazwyczaj krzyżyki, to punkty, które znajdują się na elementach rysunkowych, na początkach, końcach, w środku symetrii lub w centrum. Mogą przedstawiać krzyżyki, kółka, kwadraty i kombinacje tych oznaczeń graficznych. Domyślnie w programie […]

Czytaj dalej

Jeśli kreskowanie nie chce się wstawić na rysunek

Na elewację przedstawioną na poniższym zrzucie będzie wprowadzane kreskowanie na dachu symulujące dachówkę. Wybieramy opcje Kreskuj do granic, wskazujemy środek obrysu dachu i… niestety, kreskowanie się nie wstawia. Jest kilka przyczyn, które powodują, że nie można kreskowania wprowadzić do projektu: Nie zamknięty obszar do kreskowania, Zbyt skomplikowany obrys, czasem składający się z nakładających lub przecinających się linii i poliinii, Zbyt […]

Czytaj dalej

Modyfikacje ArCADii-INTELLICAD 7 bez podziału na edycja podstawowa

W ArCADii-INTELLICAD 6 opcje modyfikacje były łatwo dostępne i szybkie do wybrania. W nowej wersji programu, niestety, są one lekko ukryte, co powoduje dłuższy czas szukania i wyboru konkretnego polecenia. Można przywrócić dawny układ opcji modyfikacji, zmieniając menu w oknie Adaptuj. W celu zmiany lokalizacji opcji modyfikacji z menu Narzędzie wybierz Adaptuj… Na zakładce Menu znajdź w drzewie menu Modyfikuj […]

Czytaj dalej

Arkusz papieru w ArCADii-INTELLICAD 7

W ArCADii-INTELLICAD 7 tworzenie arkusza papieru wygląda troszkę inaczej niż w starszej wersji programu. Tu zaczynamy od ustawienia kartki poprzez menu Plik – Menadżer ustawień strony. W oknie możemy zdefiniować własne kartki lub modyfikować istniejącą. Jeśli stworzymy własne, to możemy je później użyć w kolejnych projektach. Jeśli zmodyfikujemy tylko istniejącą stronę, to przed kolejnym drukowanym projektem znów będziemy musieli definiować […]

Czytaj dalej

Arkusz papieru w ArCADia-INTELLICAD 2009 (6)

Do druku najlepiej wykorzystać arkusz papieru. Zakładka papieru dostępna jest na dole ekranu po lewej stronie zaraz za zakładką Model, na której znajduje się cały projekt. Po przełączeniu się na zakładkę Arkusz1 mamy pusty ekran rysunku. Żeby pokazał się nasz dokument, należy w menu Widok wybrać opcję [ikona] Widoki obszaru papieru i tą opcją wyznaczyć prostokątny obszar naszej kartki. Można […]

Czytaj dalej
1 2