Wykrywanie przecięcia wydłużenia linii, czyli ukryte punkt zaczepienia

W ArCADii-INTELLICAD jest 13 punktów zaczepienia.

 

Jak widać powyżej, na pasku jest tylko 11 punktów. Pozostałe dwa, bardzo przydatne, można uzyskać tylko poprzez wpisanie odpowiedniej komendy. Najpierw przybliżę te, które znajdują się na pasku:

bazowy – wykrywa linie, polilinie, okręgi, łuki i pozostałe elementy na całej swojej długości;

koniec – pokazuje początek, koniec linii, łuku, narożniki polilinii, prostokątów i wieloboków;

symetryczny – wykrywa środki linii, boków wieloboków i łuków;

centralny – pokazuje środek okręgu, elipsy lub łuku (w ArCADia-INTELLICAD 6 także środek prostokątów i wieloboków);

prostopadły – pokazuje punkt prostopadły wprowadzanej linii do linii istniejącej;

styczne – wskazuje punkty styczne na łukach i okręgach, przemieszczające się razem z rysowaną linią;

[

kwadranty – wykrywa cztery punkty na okręgu, które wynikają z przecięcia osi okręgu z okręgiem;

bazowy – wskazuje punkt wstawienia bloku;

punkt – wykrywa punkt, niezależnie od graficznego oznaczenia;

przecięcie – pokazuje punkt przecięcia linii, łuków, okręgów, wieloboków, polilinii i kombinacji tych elementów;

pozorne przecięcie – umieszczone w przestrzeni 3D przecięcie dwóch elementów, które faktycznie się nie przecinają, ale w widoku np. z góry, na płaszczyźnie XY, wyglądają jak przecinające się;

między dwoma punktami – wskazuje punkt znajdujący się pośrodku dwóch wskazanych punktów;

pozorny punkt przecięcia linii – pokazuje punkt powstały z pozornego wydłużenia dwóch wskazanych linii, polilinii lub prostych.

Żeby wyznaczyć środek między dwoma punktami, należy po wybraniu opcji np. Linia wpisać m2p oraz wskazać punkt pierwszy i drugi.

Powyższy punkt zaczepienia może się przydać np. dla przesunięcia prostokąta punktem środkowym w ArCADia-INTELLICAD 7.

Żeby narysować linie od punktu pozornego przecięcia linii, czyli na ich wydłużeniu, należy po wywołaniu opcji Linia wpisać psc oraz wskazać pierwszą linię i drugą linię (na linii, nie w okolicach wierzchołków i przecięć).

 

 

 

Views All Time
Views All Time
1141
Views Today
Views Today
1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *