Arkusz papieru w ArCADia-INTELLICAD 2009 (6)

Do druku najlepiej wykorzystać arkusz papieru. Zakładka papieru dostępna jest na dole ekranu po lewej stronie zaraz za zakładką Model, na której znajduje się cały projekt.

Po przełączeniu się na zakładkę Arkusz1 mamy pusty ekran rysunku. Żeby pokazał się nasz dokument, należy w menu Widok wybrać opcję [ikona] Widoki obszaru papieru i tą opcją wyznaczyć prostokątny obszar naszej kartki. Można to zrobić na dwa sposoby: kliknąć na obszarze roboczym i wskazać drugi punkt po przekątnej albo podać jego wielkość np. @297,210 wpisując wielkość poziomego arkusza A4. W prostokątnej rzutni pojawi się cały projekt.

Jeśli prostokąt został narysowany poprzez wskazanie wielkości rzutni, trzeba zdefiniować jego wielkość w oknie właściwości, podając odpowiednie dane w milimetrach lub calach w polach Szerokość i Wysokość.

W polu Skala należy podać skalę, w której ma zostać wydrukowany rysunek. Żeby podać dobrą wartość skali, należy zastosować się do poniższego wzoru:

Dla uzyskania skali 1:50 należy:

Podzielić liczbę 1 przez 50 i wynik dzielenia 0.02 wpisać w polu skala*.

Dla uzyskania skali 1:100 należy:

Podzielić liczbę 1 przez 100 i wynik 0,01 wpisać w polu skala*.

* Skala jest poprawna dla dokumentów rysowanych w milimetrach.

Jeśli rysunek powstał w innych jednostkach, należy dodatkowo pomnożyć powyższy wynik odpowiednio przez 10 lub 100 (dla cm i m). Jeśli rysunek powstał w centymetrach, to w polu skala (dla uzyskania skali 1:50) powinniśmy wprowadzić wartość 0.2, zaś jeśli projekt został narysowany w metrach, wówczas skala 1:50 uzyskana zostanie przez wartość 2 w polu skala.

Ustawienie wielkości arkusza i skali wydruku jest bardzo istotne, ale może się zdarzyć, że mimo poprawnych ustawień widok na arkuszu jest przesunięty. Przy Panoramowaniu (przesuwaniu) przesuwany jest cały arkusz, nie zaś rysunek wykonany w nim. Żeby to zmienić, należy na pasku stanu (tym na dole ekranu) kliknąć dwukrotnie na P:Arkusz1, tak aby przełączyć pole na M:Arkusz1. Wówczas Panoramowaniem można przesunąć rysunek względem arkusza. Tu uwaga: Jeśli przy przesuwaniu powiększymy lub pomniejszymi obraz, to zmienimy skalę, którą trzeba będzie jeszcze raz ustawić.

Po zdefiniowaniu i ustawieniu arkusza można na nim dodać wszystkie potrzebne elementy: tabelkę, ramkę, opisy, umieszczając je na ustawionym rysunku na zakładce Arkusz1. Po zdefiniowaniu arkusza wydruku można go wydrukować poprzez wybranie opcji Drukuj z menu Plik. W oknie Drukuj należy zdefiniować format kartki papieru i jego orientację. Zakres drukowania proponuję wybrać jako Okno i wskazać dwoma punktami po przekątnej nasz arkusz wydruku powinien, skalę ustawić na 1:1 mm (chyba że rysunek był rysowany w calach). Ważny jest także styl wydruku (wybierany na zakładce Zaawansowane): kolorowy lub czarnobiały. Po ustawieniu tychże opcji należy wybrać Drukuj.

Views All Time
Views All Time
1471
Views Today
Views Today
1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *