Drukowanie w ArCADii

Samodzielnie zainstalowana ArCADia ma dość specyficzny sposób drukowania. Drukowane jest to, co znajduje się w ramce arkusza. Po otworzeniu programu arkusz zawsze jest włączony i pokazuje zakres wydruku. Na pierwszej wstążce Narzędzia główne, w grupie logicznej Wydruk, znajdują się wszystkie opcje ustawień drukowania – zarówno włączanie i wyłącznie arkusza wydruku, jak i opcje wydruku i podglądu. Podczas pracy nie trzeba […]

Czytaj dalej

Kolor kreskowania

Przy zadawaniu kreskowanie (Hatch) możemy zdefiniować jego rodzaj i skale, czyli gęstość pojawiającego się wzoru. Kolor i grubość linii zostanie przejęta z danych warstwy, na którą kreskowanie jest wprowadzane. Dla zmiany pisaka i jego koloru w kreskowaniu możemy zmienić dane warstwy lub samo kreskowanie. Jeśli na warstwie nie mamy nic innego niż kreskowanie, to zmiana grubości i koloru pisaka powinna […]

Czytaj dalej

Wymiarowanie w programie ArCADia

Opcje wymiarowania w programie ArCADia znajdują się na zakładce Rysunek, w grupie logicznej Rysuj. Do dyspozycji mamy wymiar szeregowy, kątowy i linijkę. Wymiar szeregowy, czyli Wymiar dowolny może być użyty jako wymiar liniowym, równoległy lub szeregowy. Po wywołaniu polecenia pokazuje się okno wstawiania, w którym możemy w górnej części zmienić z wymiaru liniowego na równoległy, a poniżej wejść we właściwości […]

Czytaj dalej

Punkty zaczepienia w INTALLIECAD 8

Punkty zaczepienia działają podobnie do punktów zaczepienia z programu ArCADia-INTELLICAD 7. Powyżej widać pasek narzędzi punktów zaczepienia ArCADia-INTELLICAD 8. Większość punktów zaczepienia już opisywałam, więc dla nich podam wyłącznie nazwę. Dla pozostałych streszczę sposób postępowania.    Tymczasowy punkt lokalizacji Ikona ta działa wyłącznie w trakcie innego polecenia, np. Linia. Jeśli nie rozpoczęliśmy rysowania lub modyfikacji, kliknięcie ikony punktu tymczasowego nic […]

Czytaj dalej

Dodawanie własnych kreskowań w INTALLICAD 8

ArCADia-INTELLICAD 8 ma trochę inne rozwiązanie dodawania własnych kreskowań w porównaniu do poprzednich wersji. I w ArCADia-INTELLICAD 6, i w 7 wystarczyło do katalogu Patterns dodać plik kreskowania z rozszerzeniem .pat i slajdy .sld (podglądy kreskowań). W pliku .pat mogła być zapisana dowolna liczba kreskowań. ArCADia-INTELLICAD 8 pozwala na dodanie kreskowań albo przez dopisanie ich do pliku icad.pat, albo dodanie […]

Czytaj dalej