Personalizacja programu ArCADia 10

Interfejs nowej wersji ArCADia 10 oparty jest na wstążkach, których nie można już, tak jak to było z paskami narzędzi przemieszczać po całym ekranie. Wstążki albo są wyświetlane przez cały czas, albo jak znajdzie się nad nimi kursor, albo nie ma ich wcale, ponieważ jest włączony wygląd klasyczny. Minimalizacja wstążek lub przełączenie się na paski narzędzi dostępne jest po kliknięciu […]

Czytaj dalej

Brak kreskowania, wypełnienia obszaru i grubości linii

Przy rysowaniu prostymi elementami 2D czasem wybieramy opcje, które pozwalają zamalować wyznaczony obszar. Nie ma tu na myśli kreskowania typu solid, którym jest wypełniony zamknięty obrys, tylko np. użycie opcji Obszar lub zadanie szerokości dla polilinii. W taki sposób można wprowadzić jednolitą kolorową powierzchnie na rysunek. Kilka sposobów narysowania polilinii Kilka sposobów na narysowanie obszaru Rysując polilinie możemy zadać jej […]

Czytaj dalej

Dodanie opcji do menu kontekstowego

Menu kontekstowe to lista, która wyświetlana jest po kliknięciu na zaznaczony element np. linię. Lista jest zależna od zaznaczonego elementu i dostępne są na niej najczęściej używane opcje modyfikacji. Może się jednak zdarzyć, że łatwiej lub szybciej będzie korzystać z menu kontekstowego niż szukać odpowiedniej opcji wśród wstążek. Do listy można dodać dowolne opcje. Okno Adaptuj dostępne z listy wyświetlanej po […]

Czytaj dalej

Szybki wybór

  Zaznaczanie elementów w dokumencie odbywa się na klika sposobów. Najczęstszymi metodami jest wybór poprzez klikniecie na elemencie lub zaznaczenie obszarem. Bardzie zaawansowani użytkownicy wybierają elementy warstwą lub rodzajem elementu. Nie jest to skomplikowane, a może się przydać. W oknie właściwości znajduje się opcja Szybki wybór. Jeśli nie mamy zaznaczonego żadnego elementu rysunku, to okno właściwości możemy wywołać: ArCADia 10 – […]

Czytaj dalej

Tabelka rysunkowa

Dla podpisania rysunku program pozwala na wprowadzenie zdefiniowanej tabelki lub utworzenie własnej. Poniżej znajdzie się opis tworzenia tabelki znajdującej się na obrazku. Projekt w programie rysujemy w skali 1 1, ale drukujemy w skalach 1 50, 1 100 itd. O tym musisz pamiętać przy tworzeniu tabeli, gdyż w przeciwieństwie do całego rysunku, ona powinna być narysowana w wymiarach wydruku. Dlatego tworzenie […]

Czytaj dalej

Definiowanie rodzaju i grubości linii w programie ArCADia

Samodzielnie zainstalowana aplikacja ArCADia pozwala na stworzenie dowolnych rysunków 2D. Program posiada zarówno elementy do rysowania (linie, polilinie, okręgi, wielokąty itp.) jak i opcje modyfikacji. Pracę nad projektem powinniśmy rozpocząć od wprowadzenia podgrup w oknie Menadżera projektu. To pozwoli nam na wyłączanie lub blokowanie części rysunku lub definiowanie, co ma być wydrukowane a co nie. Wygląd okna Menadżera po otworzeniu […]

Czytaj dalej

Drukowanie w ArCADii

Samodzielnie zainstalowana ArCADia ma dość specyficzny sposób drukowania. Drukowane jest to, co znajduje się w ramce arkusza. Po otworzeniu programu arkusz zawsze jest włączony i pokazuje zakres wydruku. Na pierwszej wstążce Narzędzia główne, w grupie logicznej Wydruk, znajdują się wszystkie opcje ustawień drukowania – zarówno włączanie i wyłącznie arkusza wydruku, jak i opcje wydruku i podglądu. Podczas pracy nie trzeba […]

Czytaj dalej

Kolor kreskowania

Przy zadawaniu kreskowanie (Hatch) możemy zdefiniować jego rodzaj i skale, czyli gęstość pojawiającego się wzoru. Kolor i grubość linii zostanie przejęta z danych warstwy, na którą kreskowanie jest wprowadzane. Dla zmiany pisaka i jego koloru w kreskowaniu możemy zmienić dane warstwy lub samo kreskowanie. Jeśli na warstwie nie mamy nic innego niż kreskowanie, to zmiana grubości i koloru pisaka powinna […]

Czytaj dalej

Wymiarowanie w programie ArCADia

Opcje wymiarowania w programie ArCADia znajdują się na zakładce Rysunek, w grupie logicznej Rysuj. Do dyspozycji mamy wymiar szeregowy, kątowy i linijkę. Wymiar szeregowy, czyli Wymiar dowolny może być użyty jako wymiar liniowym, równoległy lub szeregowy. Po wywołaniu polecenia pokazuje się okno wstawiania, w którym możemy w górnej części zmienić z wymiaru liniowego na równoległy, a poniżej wejść we właściwości […]

Czytaj dalej

Punkty zaczepienia w INTALLIECAD 8

Punkty zaczepienia działają podobnie do punktów zaczepienia z programu ArCADia-INTELLICAD 7. Powyżej widać pasek narzędzi punktów zaczepienia ArCADia-INTELLICAD 8. Większość punktów zaczepienia już opisywałam, więc dla nich podam wyłącznie nazwę. Dla pozostałych streszczę sposób postępowania.    Tymczasowy punkt lokalizacji Ikona ta działa wyłącznie w trakcie innego polecenia, np. Linia. Jeśli nie rozpoczęliśmy rysowania lub modyfikacji, kliknięcie ikony punktu tymczasowego nic […]

Czytaj dalej
1 2 3 4