Opcje wymiarowaniaw ArCADii-INTELLICAD 6

Przy wymiarowaniu rysunku należy stworzyć styl wymiarowania i z niego korzystać. W dokumencie może występować kilka styli wymiarowania, np. dostosowanych do skali lub rodzaju rysunku inny styl będzie użyty do zwymiarowania przekroju, a inny do „opisu” detalu. Styl wymiarowania definiowany jest z menu Ustawienia – Ustawienia wymiarowania. Domyślne ustawienia wymiarowania. Pierwsza zakładka odpowiada za określenie znacznika początku i końca wymiaru. […]

Czytaj dalej

Zmiany w obsłudze warstw INTELLICAD 8 – filtrowanie

Nowa wersja INTELLICAD 8.0 wprowadziła wiele nowych możliwości dla zarządzana warstwami. Wprowadzone zostały stany warstw i możliwość filtrowania warstw, co poniżej postaram się opisać. Filtry warstw przydają się głównie przy dużych rysunkach, które posiadają bardzo dużą liczbę warstw. Zmiana warstwy jest wówczas poszukiwaniem odpowiedniej warstwy na niekończącej się liście. Dla ułatwienia znalezienia czegoś na liście filtry skracają listę warstw w […]

Czytaj dalej

Nowe opcje INTELLICADA 8

Praca z plikami Otwieranie i zapisywanie dokumentów w formacie DWG 2013 (ze zmianami wprowadzonymi w 2014 roku). Nowe formaty plików rastrowych obsługiwane podczas wczytywania. Import plików .dae (Collada) Obsługa skompresowanych obrazów rastrowych (MrSID MG4). Wprowadzono możliwość wymiarowania łuków. Wprowadzono funkcje Znajdź i Zamień. Umożliwiono edycję bloków i wstawionych referencji w plikach .dwg. Poprawa wydajności Oprócz wersji 32-bit, INTELLICAD jest dostępny […]

Czytaj dalej

Blok w wymiarach ArCADia-INTELLICAD 6, czyli wymiarowanie architektoniczne

Wymiarowanie w ArCADia-INTELLICAD 6 może trochę zmniejszyć czytelność rysunku, przez linie pomocnicze które idą od elementu do linii wymiarowej. Oczywiście można je odsunąć od elementu wymiarowanego, ale nie da się zrobić, żeby linie wymiarowe były tej samej długości, jeśli wymiarujemy element nie współliniowy. Jest oczywiście sposób na obejście tego problemu i uzyskanie poniższego efektu. Sposób postępowania jest następujący: Rysujemy „zakończenie” […]

Czytaj dalej

Zmiana predefiniowanych bloków

Czasem zdarza się, że musimy zmienić bloki, które wprowadziliśmy do projektu. Można oczywiście wówczas pousuwać istniejące symbole i po zdefiniowaniu nowego bloku wprowadzić je ponownie, ale istnieje prostszy sposób. Narysujemy nowy blok, nadpiszemy istniejący i projekt sam ulegnie modyfikacji. Nasz projekt to elewacja budynku wielorodzinnego, w którym chcemy zmienić okna. Mamy tu cztery rodzaje okien, ale chcemy wymienić tylko te […]

Czytaj dalej

Tworzenie bloków

Symbol lub powtarzający się fragment rysunku warto zapisać jako jeden element. Gdybyśmy użyli do tego celu opcji grupowania, nadal nie będzie to jeden element. Najlepiej zapisać takie symbole jako Blok. Blok może być zapisany w dokumencie, na którym pracujemy, w innym projekcie bądź może być innym rysunkiem, którego używamy jako symbolu. Żeby zapisać blok, wystarczy zaznaczyć elementy, które stanowią symbol […]

Czytaj dalej