Elewacja na kilka sposobów – sposób 2, część 3

To trzecia część drugiego sposobu rysowania poniższej elewacji. Skończyliśmy wprowadzać obrysu i podziału elewacji oraz wrysowaliśmy okna mieszkań i piwnicy. Drzwi rysujemy opcja  Polilinii zaczynając na lewej linii podziału elewacji. Musimy mieć włączoną opcję Ortho (którą włączamy klawiszem F8) i Końcowy punkt zaczepienia. Klikamy na dolny koniec linii, przesuwamy kursor w górę i podajemy 235, zatwierdzamy. Przesuwamy kursor w prawo, […]

Czytaj dalej

Elewacja na kilka sposobów – sposób 2, część 2

Druga część drugiego sposobu narysowania poniższej elewacji. Skończyliśmy na wprowadzeniu obrysu i podziału elewacji. W tej części wprowadzimy okna mieszkań i piwnicy, bez konieczności wprowadzania linii pomocniczych. Opcją  Prostokąt rysujemy pierwsze okno. Początek prostokąta wyznaczamy na przecięciu drugiej poziomej linii (od dołu) z lewą krawędzią obrysu. Po wskazaniu pierwszego punktu podajemy wielkość okna, pamiętając o poprzedzeniu wartości znakiem „@”, czyli […]

Czytaj dalej

Elewacja na kilka sposobów – sposób 2, część 1

Drugi sposób narysowania elewacji. W tej części wprowadzimy obrys zewnętrzny i podział elewacji.. Zaczynamy od narysowania obrysu elewacji, tym celu z ikon wybieramy  Prostokąt. klikamy na ekranie roboczym (np. w lewym dolnym narożniku) i podajemy współrzędnymi względnymi wielkość elewacji @1539,1380. Zatwierdzamy prawym klawiszem myszy lub poprzez Enter. Po narysowaniu zewnętrznego obrysu stworzymy podział podmurówki i klatki schodowej. Klikamy na ikonę […]

Czytaj dalej

Elewacja na kilka sposobów – sposób 1, część 3

To trzecia część opisu pierwszego sposobu rysowania poniższej elewacji (część pierwsza i druga w linku). W tej części wprowadzimy drzwi i okna klatki schodowej i daszek nad wejściem. Skończyliśmy obrys, linię podziału, wprowadziliśmy okna mieszkań i piwnicy. Czas na drzwi wejściowe, które rysujemy opcją  Polilinii w odległości 40 cm od linii wyznaczającej klatkę schodową. Pionowo w górę podajemy 235, w […]

Czytaj dalej

Elewacja na kilka sposobów – sposób 1, część 2

To druga część opisu pierwszego sposobu rysowania poniższej elewacji (część pierwsza w linku). W tej części wprowadzimy okna mieszkań i piwnicy. Skończyliśmy obrys, narysowaliśmy linie podziału elewacji i linie pomocnicze. W tak przygotowaną siatkę wrysowujemy okna. Okno rozpoczynamy od skrzyżowania drugiej pionowej linii z trzecia poziomą (od dołu). Musimy włączyć punkt zaczepienia Przecięcie. Łatwiej będzie jeśli do okien użyjemy opcji […]

Czytaj dalej