Utnij i wydłuż

Opcje te dostępne są w programach: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia PLUS i w INTERsoft-INTELLICADZIE. W ArCADia LT mają one opcje wyłącznie docinania elementów poprzez wskazanie ich klikaniem lub obszarem. W pozostałych programach znajdują się jeszcze dodatkowe opcje szybszego docinania lub wydłużania: tryb krawędzi, płot i tryb rzutowania. Ale nie o tym chciałam pisać. W programie ArCADia LT narzędzia są porozkładane […]

Czytaj dalej

Obrót widoku

ArCADia 10, ArCADia PLUS 10 oraz INTERsoft-INTELLICAD to program działające bardzo podobnie. We wszystkich tych programach opcje znajdują się w tym samym miejscu, skróty klawiszowe są identyczne, tak jak polecenia i zmienne. W ArCADia PLUS jest więcej opcji, ale to jedyna różnica. INTERsoft-INTELLICAD nie posiada opcji systemu ArCADia, ale pozostałe funkcje CAD działają analogicznie do opcji w obu wersjach ArCADii […]

Czytaj dalej

Linia i polilinia różnice i podobieństwa

Czym są, jak się je rysuje, jak się rozbija polilinie i łączy linie, co daje zamkniecie polilinii, kiedy wybrać opcję linii, a kiedy polilinii. Linia i polilinia to główne elementy rysunku. Wprowadza się je podobnie i na rysunku, w domyślnych ustawieniach, wyglądają tak samo. Linia                                                                     Polilinia Różnica widoczna jest przede wszystkim po zaznaczeniu i przy modyfikacjach. Linia                                                                     Polilinia Linia jest […]

Czytaj dalej

Podstawy modelowania 3D w ArCADii oraz INTERsoft-INTELLICAD

12 Elementy przestrzennego rysunku programów ArCADia, INTERsoft-INTELLICAD i ArCADia PLUS znajdują się na wstążce Rysunek 3D. Dwa pierwsze wymienione programy tworzą trójwymiarowe elementy poprzez siatki powierzchni. ArCADia PLUS posiada dodatkowo opcje modelowania bryłowego. Opcje z panelu Rysuj siatki 3D dostępne są we wszystkich trzech programach. Opcje paneli Rysuj bryły 3D i Edycja brył dostępne są w ArCADii PLUS. Wprowadzanie elementów […]

Czytaj dalej

Skalowanie rastra w ArCADii-START

Mapę do projektu można wprowadzić na różne sposoby, które zależą od jej formatu. Jeśli mapę mamy w formie pliku wektorowego np. DWG, to otwieramy ją w ArCADia-START i na niej rysujemy. Należy tu pamiętać, że program otwiera pliki DWG do wersji 2007. Jeśli plik jest nowszy, musimy użyć konwertera i zapisać plik właśnie do wersji DWG 2007. Konwerter DWG 2013 […]

Czytaj dalej

Autozapis w programie ArCADia

Dostęp do tej opcji jest zablokowany w tej wersji programu, ale ponieważ jest to bardzo pomocna opcja, to można ją włączyć.   Ze wstążki Architektura wybieramy opcję Eksplorator obiektów. Klikamy dwukrotnie na dowolny obiekt z biblioteki. Jeśli pojawi się okno zgłoszeń (zaznaczone na poniższym zrzucie czerwony okręgiem to wciskamy klawisz ESC. Jeśli  okno się nie pojawiło to wybieramy kolejny obiekt […]

Czytaj dalej

Otwieranie pliku mba w ArCADii-INTELLICAD 6 i ArCADii

Pliki z rozszerzeniem .mba pochodzą z programu ArCon lub CreativeLines. Pliki te to tekstowy zapis płaskich rysunków podzielonych na warstwy. Projekt z programu ArCon, przekształcony z trójwymiarowego modelu na płaskie rysunki rzutów i przekrojów może być eksportowany do programu ArCADia-INTELLICAD 6 i ArCADia właśnie w formacie mba. Pliki te są otwierane poprzez opcję Otwórz i wybór odpowiedniego formatu w polu […]

Czytaj dalej

ArCADia-START jako program wielodokumentowy

W programie ArCADia, jak w wielu innych programach funkcjonujących na platformie Windows, można pracować na więcej niż jednym dokumencie w tym samym czasie. To może się dla kogoś wydać dziwne, bo przecież niemożliwe jest, żeby jednocześnie rysować dwa projekty. A jednak można, choć opcja ta jest odpowiedzialna raczej za to, że przy otworzeniu np. dwóch dokumentów jednocześnie swobodnie możemy między […]

Czytaj dalej

Tabelka rysunkowa

Dla podpisania rysunku program pozwala na wprowadzenie zdefiniowanej tabelki lub utworzenie własnej. Poniżej znajdzie się opis tworzenia tabelki znajdującej się na obrazku. Projekt w programie rysujemy w skali 1 1, ale drukujemy w skalach 1 50, 1 100 itd. O tym musisz pamiętać przy tworzeniu tabeli, gdyż w przeciwieństwie do całego rysunku, ona powinna być narysowana w wymiarach wydruku. Dlatego tworzenie […]

Czytaj dalej

Wprowadzanie tekstu

Samodzielnie zainstalowana aplikacja ArCADia Tekst wybierany jest ikoną Wstaw tekst znajdującą się na zakładce Rysunek w grupie logicznej Rysuj. Po wybraniu opcji należy wskazać prostokątny obszar, w którym pojawi się tekst. W powyższym oknie wprowadzamy tekst. Jeśli chcemy go zmodyfikować, zadać inną wielkość lub czcionkę, to najpierw tekst zaznaczmy (pod tekstem pojawi się niebieskie tło) i dopiero po tej operacji […]

Czytaj dalej
1 2