Wprowadzania danych przez podanie współrzędnych

W ArCADia-INTELLICAD pracuje się w trójwymiarowej przestrzeni współrzędnych, które podajemy dla precyzyjnego określenia długości poszczególnych rysowanych elementów. Jeśli rysujemy w płaszczyźnie XY, to nie musimy podawać trzech współrzędnych, program będzie wiedział, że ostania współrzędna Z jest równa 0. Przy rysowaniu mamy do dyspozycji kilka metod wprowadzania współrzędnych: współrzędne bezwzględne współrzędne względne współrzędne względne biegunowe Współrzędne bezwzględne podajemy od początku układu […]

Czytaj dalej

Wprowadzanie danych ortogonalnie

Najłatwiejszym sposobem rysowania w programie ArCADia-INTELLICAD jest użycie polecenia Orto, które „unieruchamia” nasz kursor w pionie i poziomie. Opcję możemy włączyć na klika sposobów: menu: Ustawienia – Rysuj ortogonalnie pasek stanu: dwukrotne kliknięcie na ORTHO lub kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie Tak wybranie klawisza F8 z klawiatury   Wybieramy opcję Linia, w tym celu wybieramy z: menu: Wstaw – […]

Czytaj dalej