Przesuwanie ekranu w ArCADia-INTELLICAD 7

Przesuwanie rysunku może być wywoływane na kilka sposobów: opcją Panorama, strzałkami klawiatury, paskami przewijania. Najczęściej korzysta się z opcji Panoramy, czyli przesuwania widoku ikoną , znajdującą się domyślnie na pasku Widok umieszczonym po prawej stronie ekeranu. Opcje można wywołać także wpisujać polecenie _pan i wybrać odpowiednio (wpisując wyłącznie wielką literę wybranego wyrazu): Lewo/Prawo/Góra/Dół/SLewo/SGÓra/SDół/<Baza panoramy>: Ta metoda wymaga jednak kilku ruchów, […]

Czytaj dalej

Gdzie znaleźć plik autozapisu

Program ArCADia-INTELLICAD zapisuje pliki w formacie DWG. Jeśli projekt, nad którym pracujemy, został już zapisany na dysku, wówczas wciśnięcie ikony  Zapisz (kombinacja klawiszy Ctrl+S albo wpisanie zapisz lub _save) nadpisze plik i stworzy plik o tej samej nazwie, w tym samym katalogu, z rozszerzeniem BAK. Ten plik jest kopią zapasową naszego projektu. Można z niego korzystać, jeśli w jakiś sposób […]

Czytaj dalej

Jak zapisać projekt do pliku PDF

W ArCADia-INTELLICAD znajdziemy opcje zapisu pliku do formatu PDF w menu Plik–Eksportuj do pliku. W polu Zapisz jako typ wybieramy Przenośny format dokumentu (pdf). Można skorzystać z tej opcji, zapisać nazwę pliku, wybrać elementy do wydruku i w poniższym oknie zdefiniować wielkość arkusza i pozostałe dane pliku PDF. Proponuję Zagnieżdżone czcionki (szczególnie istotne, jeśli używamy nietypowych lub doinstalowanych czcionek). Jeśli opcji […]

Czytaj dalej

ArCADia-INTELLICAD czy ArCADia-START?

Czy ktoś miał kiedyś taki dylemat? Cena ArCADia-START i ArCADia-INTELLICAD 6 niewiele się różni, ale już ArCADia-INTELLICAD 7 to katalogowo ponad dwukrotność ceny ArCADia-START. Ja porównam ArCADia-START i ArCADia-INTELLICAD 6, ponieważ są to te same programy, choć z innym interfejsem. ArCADia-START jest stworzona na bazie ArCADia-INTELLICAD 6, a jej interfejs zmieniony został na nowoczesne wstążki, przy czym dostępne są tylko […]

Czytaj dalej

Ocieplenie wystające ze ściany

W ArCADia-INTELLICAD 7 niektóre zmienne domyślnie mają inne wartości niż w ArCADia-INTELLICAD 6. Dlatego niektóre opcje działają trochę inaczej lub wyświetlają inaczej rysunek. Przykładem jest zmienna PSLTSCALE. Odpowiada ona między innymi za wyświetlanie skali linii, co widać na rysunku dopiero na zakładce Arkusza papieru. Na powyższym zrzucie wszystko wygląda poprawnie, ale gdy przejdziemy na zakładkę arkusz… …widać, że wielkość linii […]

Czytaj dalej