Elewacja na kilka sposobów – sposób 1, część 2

To druga część opisu pierwszego sposobu rysowania poniższej elewacji (część pierwsza w linku). W tej części wprowadzimy okna mieszkań i piwnicy. Skończyliśmy obrys, narysowaliśmy linie podziału elewacji i linie pomocnicze. W tak przygotowaną siatkę wrysowujemy okna. Okno rozpoczynamy od skrzyżowania drugiej pionowej linii z trzecia poziomą (od dołu). Musimy włączyć punkt zaczepienia Przecięcie. Łatwiej będzie jeśli do okien użyjemy opcji […]

Czytaj dalej

Przesuwanie ekranu w ArCADia-INTELLICAD 7

Przesuwanie rysunku może być wywoływane na kilka sposobów: opcją Panorama, strzałkami klawiatury, paskami przewijania. Najczęściej korzysta się z opcji Panoramy, czyli przesuwania widoku ikoną , znajdującą się domyślnie na pasku Widok umieszczonym po prawej stronie ekeranu. Opcje można wywołać także wpisujać polecenie _pan i wybrać odpowiednio (wpisując wyłącznie wielką literę wybranego wyrazu): Lewo/Prawo/Góra/Dół/SLewo/SGÓra/SDół/<Baza panoramy>: Ta metoda wymaga jednak kilku ruchów, […]

Czytaj dalej