Przykładowy rysunek 3

Zaczynamy kreślić od prostego elementu, który będzie wymagał użycia kilku opcji rysowania i edycji. Linie i okręgi wykorzystamy jako elementy podstawowe, a kopia, lustro, szyk i ucięcie, jako opcje edycji. Przy rysowaniu będą nam potrzebne punkty zaczepienia: końcowy kwadrant i styczny. Wywołujemy polecenie Linia. Możemy to zrobić na jeden z poniższych sposobów: Menu Wstaw – Linia Pasek narzędzi Rysuj 2D –  Linia Pasek […]

Czytaj dalej

Przykładowy rysunek 2

Narysujemy prosty symbol 2D, który można użyć w kolejnych projektach na rzutach architektonicznych. Użyjemy prostokąta i linii do rysowania, opcji: przesuń i szyk do edycji oraz końcowego, centralnego i symetrycznego punktu zaczepienia Wywołujemy polecenie Prostokąt. Możemy to zrobić na jeden z poniższych sposobów: Menu – Wstaw – Prostokąt Pasek narzędzi Rysuj 2D –  Prostokąt Pasek poleceń – prostokąt Klikamy w […]

Czytaj dalej

Przykładowy rysunek 1

Powyższy obrazek narysujemy opcją prostokąta i polilinii. Zaczynamy od wywołania polecenie Prostokąt. Możemy to zrobić na jeden z poniższych sposobów: Menu Wstaw – Prostokąt Pasek narzędzi Rysuj 2D –  Prostokąt Pasek poleceń – prostokąt Klikamy na obszarze roboczym w dowolnym miejscu. W ten sposób zaczynamy rysować. Podajemy wielkość prostokąta współrzędnymi względnymi. W obszarze poleceń wpisujemy @60,120 i zatwierdzamy poprzez Enter. […]

Czytaj dalej

Wprowadzania danych przez podanie współrzędnych

W ArCADia-INTELLICAD pracuje się w trójwymiarowej przestrzeni współrzędnych, które podajemy dla precyzyjnego określenia długości poszczególnych rysowanych elementów. Jeśli rysujemy w płaszczyźnie XY, to nie musimy podawać trzech współrzędnych, program będzie wiedział, że ostania współrzędna Z jest równa 0. Przy rysowaniu mamy do dyspozycji kilka metod wprowadzania współrzędnych: współrzędne bezwzględne współrzędne względne współrzędne względne biegunowe Współrzędne bezwzględne podajemy od początku układu […]

Czytaj dalej

Wprowadzanie danych ortogonalnie

Najłatwiejszym sposobem rysowania w programie ArCADia-INTELLICAD jest użycie polecenia Orto, które „unieruchamia” nasz kursor w pionie i poziomie. Opcję możemy włączyć na klika sposobów: menu: Ustawienia – Rysuj ortogonalnie pasek stanu: dwukrotne kliknięcie na ORTHO lub kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie Tak wybranie klawisza F8 z klawiatury   Wybieramy opcję Linia, w tym celu wybieramy z: menu: Wstaw – […]

Czytaj dalej