Dwie linie rysowane jednocześnie

Programy ArCADia i ArCADia PLUS posiadają opcje rysowania linii, prostej, półprostej, polilinii i multilinii. Linia to odcinek, któremu zadajemy początek i koniec. Po narysowaniu linii możemy kontynuować wprowadzanie w innym kierunku. Grubość linii jest zawsze taka sama na całej jej długości.   Prosta się nie kończy; idzie od jednej krawędzi ekranu do drugiej. Zadajemy ją jako pojedynczy element, wskazując dwa […]

Czytaj dalej

Malowanie obszaru

Opcja kreskowania zapewnia możliwość rozróżnienia obszarów pod względem funkcji, materiału itd. Można też kreskowaniem wprowadzić jednolicie kolorowy obszar. Wprowadzenie koloru jest analogiczne do wprowadzenia zwykłego kreskowania. Istotne jest wybranie odpowiedniego wzoru, którym jest SOLID. Kolor kreskowania czy też pełnego wypełnienia zadaje się już po jego wstawieniu, w oknie właściwości.  

Czytaj dalej

Tworzenie linii zawierającej tekst

Zasady tworzenia złożonej linii są takie same, jak przy linii prostej, ale prócz nazwy i wartości znaków należy jeszcze podać ewentualny tekst, jego skalę, obrót i przesuniecie względem zdefiniowanego wycinka linii. Pierwszy wiersz nie różni się od linii prostej, jest to nazwa i wzór. Drugi wiersz jak zwykle rozpoczynamy od A, następnie wprowadzamy wartości znaków i ewentualny tekst, który zawsze […]

Czytaj dalej

Tworzenie prostej linii w ArCADia-INTELLICAD

Linie wykorzystywane w programie ArCADia-INTELLICAD są tworzone w plikach tekstowych z rozszerzeniem .lin. Takie pliki możemy wymieniać pomiędzy programami CAD i wczytywać w oknie Dodaj typ linii z przycisku Przeglądaj. Jeśli chcemy stworzyć własną linię, to najlepiej wprowadzić jej definicję do pliku .lin istniejącego w projekcie. Domyślnie jest to icad.lin i znajduje się on w katalogu zainstalowanego programu ArCADia-INTELLICAD. Najlepiej […]

Czytaj dalej

Nie ma okna właściwości na Windows 8

Podczas instalacji programu ArCADia-INTELLICAD na dowolnym systemie operacyjnym powinien nam się pojawić komunikat o potrzebie zainstalowania dodatku .NET Framework w którejś wersji. Numer wersji zależy od ArCADia-INTELLICAD, którą instalujemy. Może pojawić się propozycja zainstalowania tegoż dodatku podczas instalacji programu. Instalacja przebiega pomyślnie, ale program jakby nie działa w pełni, bo np. nie możemy wyświetlić okna właściwości. W nowych systemach operacyjnych, […]

Czytaj dalej

Pomiar długości

Czasem zdarza się, ze chcemy coś zmierzyć, ale nie chcemy mieć tej wartości na rysunku. Chcieliśmy się tylko dowiedzieć jaką długość ma dany element. Jeśli skorzystamy z opcji Wymiar liniowy lub równoległy, to wymiar ten zostanie na rysunku lub będziemy musieli zaraz po wprowadzeniu go usunąć. Jeśli wybierzemy z menu Narzędzie – Zapytania i Odległość to zmierzymy długość i wymiar […]

Czytaj dalej

Dodawanie własnych skrótów

Podczas rysowania do wywoływania poleceń używamy ikon, menu, skrótów klawiszowych lub aliasów. Czasem mieszamy te sposoby, a czasem korzystamy wyłącznie z własnych skrótów i aliasów. Zależy od naszego stopnia zaawansowania w obsłudze programu lub przyzwyczajeń. Większość nas zna przynajmniej kilka skrótów klawiszowych Ctrl+C – kopiowanie, Ctrl + S zapisywanie itp. Szybciej wciska się kombinacje klawiszy niż szuka ikony na ekranie. […]

Czytaj dalej

Definiowanie własnych aliasów

Alias, to skrót polecenia. Skrót klawiszowy to kombinacja klawiszy funkcyjnych (Ctrl, Shift, Alt i F1- F12) z dowolną liczbą lub literą. Definiowanie skrótów klawiszowych opisane jest w innym tekście, tu opiszę definiowanie Aliasów. Najbardziej znanym aliasem jest „l”, czyli aliasem polecenia Linia. Inne aliasy definiujemy w oknie Adaptuj na zakładce Skróty.     Na początek sprawdźmy dostępne skróty i do […]

Czytaj dalej

Znaki szczególne w tekstach (ø lub ±)

Przy opisywaniu rysunku zdarza się, że musimy użyć jakiegoś symbolu, np. ø (fi). Jeśli piszemy tekst w programie Microsoft Word, to sprawa jest prosta. Wywołujemy tabelę symboli i znajdujemy ten, który nas interesuje. W programie typu CAD jest to jednak bardziej skomplikowane, choć w sumie bardzo proste, gdy już wiemy, o co chodzi. Wśród przykładów programu ArCADia-INTELLICAD znajduje się plik […]

Czytaj dalej

Wprowadzanie tekstu

Samodzielnie zainstalowana aplikacja ArCADia Tekst wybierany jest ikoną Wstaw tekst znajdującą się na zakładce Rysunek w grupie logicznej Rysuj. Po wybraniu opcji należy wskazać prostokątny obszar, w którym pojawi się tekst. W powyższym oknie wprowadzamy tekst. Jeśli chcemy go zmodyfikować, zadać inną wielkość lub czcionkę, to najpierw tekst zaznaczmy (pod tekstem pojawi się niebieskie tło) i dopiero po tej operacji […]

Czytaj dalej
1 2