Szyk kołowy

Szyk kołowy w nowych wersjach programów: ArCADia, ArCADia LT, ArCADia PLUS oraz INTERsoft-INTELLICAD.   Początkową daną w tego rodzaju szyku powinien być jego środem. Można więc wprisac współrzędne lub wskazać punkt na ekranie klikając najpiwrw ikonę obok Punktu Centralnego. Okno na chwilę zostanie wyłączone dzięki czemu będzie dostęp do rysunku i łatwo będzie można wskazac wybrane miejsce. Kolejnym ważnym punktem […]

Czytaj dalej

Szyk prostokątny

W nowej wersji programów ArCADia, ArCADia LT, ArCADia PLUS i INTERsoft-INTELLICAD kilka opcji zostało zmodyfikowanych, między innymi Szyk. Do tej pory kolejne etapy polecenia wyświetlane w oknie zgłoszeń lub pasku poleceń i tam też były obsługiwane. Od wyboru rodzaju szyku: Kołowy czy Prostokątny, po obrót elementów w szyku kołowym. Teraz po wywołaniu polecenia pokazane jest okno, z dostępem do wszystkich […]

Czytaj dalej

ArCADia LT 10.4 – nowa wersja

Pojawiła się nowa wersja programu ArCADia LT 10.4. Program ten ma pozmieniany układ opcji na wstążkach, opcje poprzednio znajdujące się na wstążce System zostały przeniesione na Narzędzia główne oraz Widok. Opcje konkretnych modułów zostały na swoich miejscach. Wśród opcji Eksportu doszły owe formaty: ArCADia LT zapisuje i otwiera pliki dwg w formacie do Autocada 2013, ale jeśli otrzymamy plik z […]

Czytaj dalej

Aktualizacja programu

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu ArCADia, ArCADia PLUS lub ArCADia LT pojawia się pytanie, czy sprawdzać dostępność aktualizacji. Po zamknięciu okna ładowane są moduły systemu i po zamknięciu okna z dostępnymi licencjami znów pokazuje się okno z pytaniem o aktualizacji. Pierwsze okno pytało o aktualizacje modułu graficznego, czyli ArCADia, ArCADia PLUS lub ArCADia LT, drugie pyta o aktualizacje systemu ArCADia […]

Czytaj dalej

Nowy pasek poleceń ArCADia LT ciąg dalszy

Jak już pisałam pasek poleceń w programie ArCADia LT został zmodyfikowany. Tym razem opiszę rysowanie i modyfikacje, które także uległy zmianie. Przede wszystkim poprzedni pasek był podzielony w ten sposób, że po prawej stronie, za polem wprowadzanej wartości i przyciskami Akceptuj i Przerwij, znajdowały się przyciski pomagające w rysowaniu. Były to opcje Odniesienie, Pomiędzy punktami, Kąt, Długość itd. w zależności […]

Czytaj dalej

Autozapis w ArCADia LT

Autozapis to bardzo ważna opcja programu. Jeśli się przydaje to w momencie awaryjnym, dlatego nigdy nie należy z niego rezygnować. Nawet, jeśli przez kilka lat pracy nam się nie przydał, to nie jest on uciążliwy podczas pracy i powinien być zawsze włączony. Można zmienić jego ustawienia, ale nie należy go wyłączać. Domyślnie autozapis w programie ArCADia LT jest włączony i […]

Czytaj dalej

ArCADia LT – import pdf

Nowa wersja programu ArCADia LT nie tylko ma zmieniony pasek poleceń, doszła także opcja importu plików PDF. Opcja ta dostępna jest ze wstążki Start, z grupy logicznej Obraz. Po wybraniu ikony zostaje wyświetlone okno, w którym wskazujemy plik. Następnie w pasku poleceń mamy: Wprowadź numer strony [?] <1>: Żeby podać numer strony lub zatwierdzić domyślną pierwsza stronę przyciskiem  umieszczonym po […]

Czytaj dalej

ArCADia LT drukowanie na niestandardowych arkuszach

W oknie Ustawienia wydruku w programie ArCADia LT wyświetlana jest lista formatów arkuszy dostępnych w danej drukarce. Po wybraniu konkretnego arkusza w oknie pojawi się wielkość kartki w milimetrach. Wielkość ta jest nieedytowalna. Nie można jej zmienić na inną. Wybór niestandardowego formatu nic nie zmieni, ponieważ do niego także jest przypisany jakiś domyślny format. Żeby zadać format arkusza trzeba go […]

Czytaj dalej

ArCADia LT nowy pasek poleceń

Najważniejszą zmianą jest to, że separatorem wartości jest zarówno kropka jak i przecinek. Nie ma już znaczenia czy półtora napiszemy 1,5 czy 1.5. Oba wpisy zostaną potraktowane identycznie. Co zatem jest separatorem osi? W pasku poleceń domyślnie mamy włączone dwa pola do wprowadzania współrzędnych względnych. Oznacza to, że po kliknięciu np. początku linii, współrzędne będą podawane od wskazanego (klikniętego) miejsca, […]

Czytaj dalej

Powtarzanie poleceń

ArCADia LT – w tym programie powtórzenie ostatniej operacji odbywa się poprzez kliknięcie prawym klawiszem lub przyciśnięcie przycisku Powtórz: znajdującego się z lewej strony paska poleceń.     ArCADia, ArCADia PLUS i INTERsoft-INTELLICAD – w tych programach użytkownik definiuje, w jaki sposób chce powtarzać polecenia. Domyślnie kliknięcie prawym klawiszem myszy wyświetla menu kontekstowe, które na górze pokazuje ostatnie polecenie. Kilka […]

Czytaj dalej
1 2