Autozapis-odzyskiwanie projektu

W programach ArCADia i INTERsoft-INTELLICAD pliki domyślnie zapisujemy w formacie dwg. Ale, czy faktycznie siadając przy projektowaniu zaraz zapisujemy rysunek? Czy rysujemy, a zapisujemy po godzinie, albo dopiero przy zamknięciu programu? Zapewne jest część projektantów, która najpierw zapisuje plik, ale też jest sporo osób, które, jak ja, zapis włączają przed odejściem od komputera. Co dzieje się z niezapisanym plikiem? Co […]

Czytaj dalej

Skalowanie linii przy wydruku

Podczas rysowania wybieramy różne rodzaje linii. Czasem ich widok w oknie Dodaj typ linii różni się od ich wyglądu po wprowadzeniu. Widoczność rodzaju linii zależy od skali wyświetlania, można ją zmienić zmienną LTSCALE. Np. po wpisaniu w obszarze poleceń zmiennej LTSCALE, zatwierdzeniu i wprowadzeniu wartości 100 będziemy uzyskamy taki widok Można też zmieniać skale każdej linii osobno, np. ją zaznaczając […]

Czytaj dalej

Wyświetlanie nieaktywnych rysunków

Przy pracy w programach ArCADia i INTERsoft-INTELLICAD rozkładamy elementy rysunku na warstwy porządkując tym rysunek i ułatwiają sobie tym dalszą ich edycję. Aktywna może być tylko jedna warstwa. W elementach rysunku nie widać, która warstwa jest aktywna, to możemy sprawdzić na pasku szybkiego dostępu (na górze ekranu) lub na wstążce Start. W łatwy sposób jednak możemy zaobserwować, która warstwa jest […]

Czytaj dalej

Tworzenie linii zawierającej tekst

Zasady tworzenia złożonej linii są takie same, jak przy linii prostej, ale prócz nazwy i wartości znaków należy jeszcze podać ewentualny tekst, jego skalę, obrót i przesuniecie względem zdefiniowanego wycinka linii. Pierwszy wiersz nie różni się od linii prostej, jest to nazwa i wzór. Drugi wiersz jak zwykle rozpoczynamy od A, następnie wprowadzamy wartości znaków i ewentualny tekst, który zawsze […]

Czytaj dalej

Tworzenie prostej linii w ArCADia-INTELLICAD

Linie wykorzystywane w programie ArCADia-INTELLICAD są tworzone w plikach tekstowych z rozszerzeniem .lin. Takie pliki możemy wymieniać pomiędzy programami CAD i wczytywać w oknie Dodaj typ linii z przycisku Przeglądaj. Jeśli chcemy stworzyć własną linię, to najlepiej wprowadzić jej definicję do pliku .lin istniejącego w projekcie. Domyślnie jest to icad.lin i znajduje się on w katalogu zainstalowanego programu ArCADia-INTELLICAD. Najlepiej […]

Czytaj dalej

Nie ma okna właściwości na Windows 8

Podczas instalacji programu ArCADia-INTELLICAD na dowolnym systemie operacyjnym powinien nam się pojawić komunikat o potrzebie zainstalowania dodatku .NET Framework w którejś wersji. Numer wersji zależy od ArCADia-INTELLICAD, którą instalujemy. Może pojawić się propozycja zainstalowania tegoż dodatku podczas instalacji programu. Instalacja przebiega pomyślnie, ale program jakby nie działa w pełni, bo np. nie możemy wyświetlić okna właściwości. W nowych systemach operacyjnych, […]

Czytaj dalej

Pomiar długości

Czasem zdarza się, ze chcemy coś zmierzyć, ale nie chcemy mieć tej wartości na rysunku. Chcieliśmy się tylko dowiedzieć jaką długość ma dany element. Jeśli skorzystamy z opcji Wymiar liniowy lub równoległy, to wymiar ten zostanie na rysunku lub będziemy musieli zaraz po wprowadzeniu go usunąć. Jeśli wybierzemy z menu Narzędzie – Zapytania i Odległość to zmierzymy długość i wymiar […]

Czytaj dalej

Dodawanie własnych skrótów

Podczas rysowania do wywoływania poleceń używamy ikon, menu, skrótów klawiszowych lub aliasów. Czasem mieszamy te sposoby, a czasem korzystamy wyłącznie z własnych skrótów i aliasów. Zależy od naszego stopnia zaawansowania w obsłudze programu lub przyzwyczajeń. Większość nas zna przynajmniej kilka skrótów klawiszowych Ctrl+C – kopiowanie, Ctrl + S zapisywanie itp. Szybciej wciska się kombinacje klawiszy niż szuka ikony na ekranie. […]

Czytaj dalej

Definiowanie własnych aliasów

Alias, to skrót polecenia. Skrót klawiszowy to kombinacja klawiszy funkcyjnych (Ctrl, Shift, Alt i F1- F12) z dowolną liczbą lub literą. Definiowanie skrótów klawiszowych opisane jest w innym tekście, tu opiszę definiowanie Aliasów. Najbardziej znanym aliasem jest „l”, czyli aliasem polecenia Linia. Inne aliasy definiujemy w oknie Adaptuj na zakładce Skróty.     Na początek sprawdźmy dostępne skróty i do […]

Czytaj dalej

Wymiary w ArCADii-INTELLICAD 6

Program ArCADia-INTELLICAD zmienia się z wersji na wersje. Niektóre opcje zmieniają się bardziej, niektóre prawie wcale. Niektóre zostają usunięte i zastąpione nowymi. W przypadku wymiarowania jego ustawienia zostały zmienione na tyle, że oddzielnie należy opisywać wymiarowanie w ArCADia-INTELLICAD 6 i 8. Ten tekst opisze wymiarowanie w starszej wersji, która do dziś jest najczęściej używana. Okno wymiarowania dostępne z menu Ustawienia […]

Czytaj dalej
1 2