Utnij i wydłuż

Opcje te dostępne są w programach: ArCADia LT, ArCADia, ArCADia PLUS i w INTERsoft-INTELLICADZIE. W ArCADia LT mają one opcje wyłącznie docinania elementów poprzez wskazanie ich klikaniem lub obszarem. W pozostałych programach znajdują się jeszcze dodatkowe opcje szybszego docinania lub wydłużania: tryb krawędzi, płot i tryb rzutowania. Ale nie o tym chciałam pisać. W programie ArCADia LT narzędzia są porozkładane […]

Czytaj dalej

Obrót widoku

ArCADia 10, ArCADia PLUS 10 oraz INTERsoft-INTELLICAD to program działające bardzo podobnie. We wszystkich tych programach opcje znajdują się w tym samym miejscu, skróty klawiszowe są identyczne, tak jak polecenia i zmienne. W ArCADia PLUS jest więcej opcji, ale to jedyna różnica. INTERsoft-INTELLICAD nie posiada opcji systemu ArCADia, ale pozostałe funkcje CAD działają analogicznie do opcji w obu wersjach ArCADii […]

Czytaj dalej

ArCADia LT drukowanie na niestandardowych arkuszach

W oknie Ustawienia wydruku w programie ArCADia LT wyświetlana jest lista formatów arkuszy dostępnych w danej drukarce. Po wybraniu konkretnego arkusza w oknie pojawi się wielkość kartki w milimetrach. Wielkość ta jest nieedytowalna. Nie można jej zmienić na inną. Wybór niestandardowego formatu nic nie zmieni, ponieważ do niego także jest przypisany jakiś domyślny format. Żeby zadać format arkusza trzeba go […]

Czytaj dalej

ArCADia LT nowy pasek poleceń

Najważniejszą zmianą jest to, że separatorem wartości jest zarówno kropka jak i przecinek. Nie ma już znaczenia czy półtora napiszemy 1,5 czy 1.5. Oba wpisy zostaną potraktowane identycznie. Co zatem jest separatorem osi? W pasku poleceń domyślnie mamy włączone dwa pola do wprowadzania współrzędnych względnych. Oznacza to, że po kliknięciu np. początku linii, współrzędne będą podawane od wskazanego (klikniętego) miejsca, […]

Czytaj dalej

Zmiana linii w polilinię

Zmiana polilinii w linię następuje po jej zaznaczeniu i wybraniu opcji Rozbij. Odwrotnie, czyli zamiana linii w polilinię nie jest aż tak proste, ale także szybka do zrealizowana. Jeśli mamy np. prostokąt narysowany liniami i chcielibyśmy te elementy połączyć w jedną polilinię, to najpierw zaznaczamy jedna linię. Nie zaznaczamy kilku elementów, bo to nie połączy ich w jedną. Zaznaczamy jedną […]

Czytaj dalej