Skalowanie linii przy wydruku

Podczas rysowania wybieramy różne rodzaje linii. Czasem ich widok w oknie Dodaj typ linii różni się od ich wyglądu po wprowadzeniu.

Widoczność rodzaju linii zależy od skali wyświetlania, można ją zmienić zmienną LTSCALE.

Np. po wpisaniu w obszarze poleceń zmiennej LTSCALE, zatwierdzeniu i wprowadzeniu wartości 100 będziemy uzyskamy taki widok

Można też zmieniać skale każdej linii osobno, np. ją zaznaczając i w oknie właściwości podając inną skale. Łatwiej i poprawniej jest zmienić skalę linii w całym rysunku.

Skala linii dla Modelu i Arkuszy papieru jest jedna, ale model jest wprowadzany w skali 1:1, a arkusz definiujemy już w skali, w jakiej będziemy drukować. Dlatego przed wydrukiem trzeba znów posłużyć się zmienna LTSCALE i wprowadzić wartość tak, żeby była adekwatna do skali wydruku.