Drukowanie w ArCADii

Samodzielnie zainstalowana ArCADia ma dość specyficzny sposób drukowania. Drukowane jest to, co znajduje się w ramce arkusza. Po otworzeniu programu arkusz zawsze jest włączony i pokazuje zakres wydruku. Na pierwszej wstążce Narzędzia główne, w grupie logicznej Wydruk, znajdują się wszystkie opcje ustawień drukowania – zarówno włączanie i wyłącznie arkusza wydruku, jak i opcje wydruku i podglądu. Podczas pracy nie trzeba […]

Czytaj dalej

W jakim celu stosujemy warstwy w projekcie

W programie ArCADia-INTELLICAD, dla szybszej i precyzyjniejszej, a także łatwiejszej pracy, dzieli się rysunek na warstwy. Osoby zaczynające pracę nie zawsze z warstw korzystają, zapominają o nich lub myślą, że to tylko wydłuży pracę nad projektem. Jest to jednak złudne, bo im projekt bardziej zaawansowany, tym częściej sięgamy po obsługę warstw. Warstwy tworzymy samodzielnie, nadając im najlepiej logiczną nazwę podpowiadającą, […]

Czytaj dalej

Dziwne krzyżyki na rysunku

Zdarza się, że otrzymujemy plik .dwg z projektem architektonicznym, który w różnych miejscach ma krzyżyki lub kółka, lub inne elementy, których raczej nie powinno być. Te dziwne elementy, zazwyczaj krzyżyki, to punkty, które znajdują się na elementach rysunkowych, na początkach, końcach, w środku symetrii lub w centrum. Mogą przedstawiać krzyżyki, kółka, kwadraty i kombinacje tych oznaczeń graficznych. Domyślnie w programie […]

Czytaj dalej

Arkusz papieru w ArCADia-INTELLICAD 2009 (6)

Do druku najlepiej wykorzystać arkusz papieru. Zakładka papieru dostępna jest na dole ekranu po lewej stronie zaraz za zakładką Model, na której znajduje się cały projekt. Po przełączeniu się na zakładkę Arkusz1 mamy pusty ekran rysunku. Żeby pokazał się nasz dokument, należy w menu Widok wybrać opcję [ikona] Widoki obszaru papieru i tą opcją wyznaczyć prostokątny obszar naszej kartki. Można […]

Czytaj dalej