Drukowanie w ArCADii

Samodzielnie zainstalowana ArCADia ma dość specyficzny sposób drukowania. Drukowane jest to, co znajduje się w ramce arkusza. Po otworzeniu programu arkusz zawsze jest włączony i pokazuje zakres wydruku. Na pierwszej wstążce Narzędzia główne, w grupie logicznej Wydruk, znajdują się wszystkie opcje ustawień drukowania – zarówno włączanie i wyłącznie arkusza wydruku, jak i opcje wydruku i podglądu. Podczas pracy nie trzeba […]

Czytaj dalej

Jak zapisać projekt do pliku PDF

W ArCADia-INTELLICAD znajdziemy opcje zapisu pliku do formatu PDF w menu Plik–Eksportuj do pliku. W polu Zapisz jako typ wybieramy Przenośny format dokumentu (pdf). Można skorzystać z tej opcji, zapisać nazwę pliku, wybrać elementy do wydruku i w poniższym oknie zdefiniować wielkość arkusza i pozostałe dane pliku PDF. Proponuję Zagnieżdżone czcionki (szczególnie istotne, jeśli używamy nietypowych lub doinstalowanych czcionek). Jeśli opcji […]

Czytaj dalej