Tworzenie linii zawierającej tekst

Zasady tworzenia złożonej linii są takie same, jak przy linii prostej, ale prócz nazwy i wartości znaków należy jeszcze podać ewentualny tekst, jego skalę, obrót i przesuniecie względem zdefiniowanego wycinka linii. Pierwszy wiersz nie różni się od linii prostej, jest to nazwa i wzór. Drugi wiersz jak zwykle rozpoczynamy od A, następnie wprowadzamy wartości znaków i ewentualny tekst, który zawsze […]

Czytaj dalej

Tworzenie prostej linii w ArCADia-INTELLICAD

Linie wykorzystywane w programie ArCADia-INTELLICAD są tworzone w plikach tekstowych z rozszerzeniem .lin. Takie pliki możemy wymieniać pomiędzy programami CAD i wczytywać w oknie Dodaj typ linii z przycisku Przeglądaj. Jeśli chcemy stworzyć własną linię, to najlepiej wprowadzić jej definicję do pliku .lin istniejącego w projekcie. Domyślnie jest to icad.lin i znajduje się on w katalogu zainstalowanego programu ArCADia-INTELLICAD. Najlepiej […]

Czytaj dalej

Nie ma okna właściwości na Windows 8

Podczas instalacji programu ArCADia-INTELLICAD na dowolnym systemie operacyjnym powinien nam się pojawić komunikat o potrzebie zainstalowania dodatku .NET Framework w którejś wersji. Numer wersji zależy od ArCADia-INTELLICAD, którą instalujemy. Może pojawić się propozycja zainstalowania tegoż dodatku podczas instalacji programu. Instalacja przebiega pomyślnie, ale program jakby nie działa w pełni, bo np. nie możemy wyświetlić okna właściwości. W nowych systemach operacyjnych, […]

Czytaj dalej

Pomiar długości

Czasem zdarza się, ze chcemy coś zmierzyć, ale nie chcemy mieć tej wartości na rysunku. Chcieliśmy się tylko dowiedzieć jaką długość ma dany element. Jeśli skorzystamy z opcji Wymiar liniowy lub równoległy, to wymiar ten zostanie na rysunku lub będziemy musieli zaraz po wprowadzeniu go usunąć. Jeśli wybierzemy z menu Narzędzie – Zapytania i Odległość to zmierzymy długość i wymiar […]

Czytaj dalej

Dodawanie własnych skrótów

Podczas rysowania do wywoływania poleceń używamy ikon, menu, skrótów klawiszowych lub aliasów. Czasem mieszamy te sposoby, a czasem korzystamy wyłącznie z własnych skrótów i aliasów. Zależy od naszego stopnia zaawansowania w obsłudze programu lub przyzwyczajeń. Większość nas zna przynajmniej kilka skrótów klawiszowych Ctrl+C – kopiowanie, Ctrl + S zapisywanie itp. Szybciej wciska się kombinacje klawiszy niż szuka ikony na ekranie. […]

Czytaj dalej

Definiowanie własnych aliasów

Alias, to skrót polecenia. Skrót klawiszowy to kombinacja klawiszy funkcyjnych (Ctrl, Shift, Alt i F1- F12) z dowolną liczbą lub literą. Definiowanie skrótów klawiszowych opisane jest w innym tekście, tu opiszę definiowanie Aliasów. Najbardziej znanym aliasem jest „l”, czyli aliasem polecenia Linia. Inne aliasy definiujemy w oknie Adaptuj na zakładce Skróty.     Na początek sprawdźmy dostępne skróty i do […]

Czytaj dalej

Wymiary w ArCADii-INTELLICAD 6

Program ArCADia-INTELLICAD zmienia się z wersji na wersje. Niektóre opcje zmieniają się bardziej, niektóre prawie wcale. Niektóre zostają usunięte i zastąpione nowymi. W przypadku wymiarowania jego ustawienia zostały zmienione na tyle, że oddzielnie należy opisywać wymiarowanie w ArCADia-INTELLICAD 6 i 8. Ten tekst opisze wymiarowanie w starszej wersji, która do dziś jest najczęściej używana. Okno wymiarowania dostępne z menu Ustawienia […]

Czytaj dalej

Otwieranie pliku mba w ArCADii-INTELLICAD 6 i ArCADii

Pliki z rozszerzeniem .mba pochodzą z programu ArCon lub CreativeLines. Pliki te to tekstowy zapis płaskich rysunków podzielonych na warstwy. Projekt z programu ArCon, przekształcony z trójwymiarowego modelu na płaskie rysunki rzutów i przekrojów może być eksportowany do programu ArCADia-INTELLICAD 6 i ArCADia właśnie w formacie mba. Pliki te są otwierane poprzez opcję Otwórz i wybór odpowiedniego formatu w polu […]

Czytaj dalej

Znaki szczególne w tekstach (ø lub ±)

Przy opisywaniu rysunku zdarza się, że musimy użyć jakiegoś symbolu, np. ø (fi). Jeśli piszemy tekst w programie Microsoft Word, to sprawa jest prosta. Wywołujemy tabelę symboli i znajdujemy ten, który nas interesuje. W programie typu CAD jest to jednak bardziej skomplikowane, choć w sumie bardzo proste, gdy już wiemy, o co chodzi. Wśród przykładów programu ArCADia-INTELLICAD znajduje się plik […]

Czytaj dalej

Wprowadzanie tekstu

Samodzielnie zainstalowana aplikacja ArCADia Tekst wybierany jest ikoną Wstaw tekst znajdującą się na zakładce Rysunek w grupie logicznej Rysuj. Po wybraniu opcji należy wskazać prostokątny obszar, w którym pojawi się tekst. W powyższym oknie wprowadzamy tekst. Jeśli chcemy go zmodyfikować, zadać inną wielkość lub czcionkę, to najpierw tekst zaznaczmy (pod tekstem pojawi się niebieskie tło) i dopiero po tej operacji […]

Czytaj dalej
1 2