Dodawanie własnych skrótów

Podczas rysowania do wywoływania poleceń używamy ikon, menu, skrótów klawiszowych lub aliasów. Czasem mieszamy te sposoby, a czasem korzystamy wyłącznie z własnych skrótów i aliasów. Zależy od naszego stopnia zaawansowania w obsłudze programu lub przyzwyczajeń. Większość nas zna przynajmniej kilka skrótów klawiszowych Ctrl+C – kopiowanie, Ctrl + S zapisywanie itp. Szybciej wciska się kombinacje klawiszy niż szuka ikony na ekranie. […]

Czytaj dalej

Definiowanie własnych aliasów

Alias, to skrót polecenia. Skrót klawiszowy to kombinacja klawiszy funkcyjnych (Ctrl, Shift, Alt i F1- F12) z dowolną liczbą lub literą. Definiowanie skrótów klawiszowych opisane jest w innym tekście, tu opiszę definiowanie Aliasów. Najbardziej znanym aliasem jest „l”, czyli aliasem polecenia Linia. Inne aliasy definiujemy w oknie Adaptuj na zakładce Skróty.     Na początek sprawdźmy dostępne skróty i do […]

Czytaj dalej

Wymiary w ArCADii-INTELLICAD 6

Program ArCADia-INTELLICAD zmienia się z wersji na wersje. Niektóre opcje zmieniają się bardziej, niektóre prawie wcale. Niektóre zostają usunięte i zastąpione nowymi. W przypadku wymiarowania jego ustawienia zostały zmienione na tyle, że oddzielnie należy opisywać wymiarowanie w ArCADia-INTELLICAD 6 i 8. Ten tekst opisze wymiarowanie w starszej wersji, która do dziś jest najczęściej używana. Okno wymiarowania dostępne z menu Ustawienia […]

Czytaj dalej

Otwieranie pliku mba w ArCADii-INTELLICAD 6 i ArCADii

Pliki z rozszerzeniem .mba pochodzą z programu ArCon lub CreativeLines. Pliki te to tekstowy zapis płaskich rysunków podzielonych na warstwy. Projekt z programu ArCon, przekształcony z trójwymiarowego modelu na płaskie rysunki rzutów i przekrojów może być eksportowany do programu ArCADia-INTELLICAD 6 i ArCADia właśnie w formacie mba. Pliki te są otwierane poprzez opcję Otwórz i wybór odpowiedniego formatu w polu […]

Czytaj dalej

Zapis do pdf

Czasem się zdarza, że chcemy uzyskać rysunek w pliku PDF. W programie ArCADia-INTELLICAD 8 znajduje się opcja Eksportuj do pliku.     Po wywołaniu opcji pokazuje się okno z możliwością zapisu pliku do formatu PDF. JEDNAK… nie proponuje używania tej opcji, ponieważ jest to opcja, która zrobi zrzut z ekranu i zapisze go we wskazanym formacie .Oznacza to, że nie […]

Czytaj dalej