Tabelka rysunkowa

Dla podpisania rysunku program pozwala na wprowadzenie zdefiniowanej tabelki lub utworzenie własnej. Poniżej znajdzie się opis tworzenia tabelki znajdującej się na obrazku. Projekt w programie rysujemy w skali 1 1, ale drukujemy w skalach 1 50, 1 100 itd. O tym musisz pamiętać przy tworzeniu tabeli, gdyż w przeciwieństwie do całego rysunku, ona powinna być narysowana w wymiarach wydruku. Dlatego tworzenie […]

Czytaj dalej

Wprowadzanie tekstu

Samodzielnie zainstalowana aplikacja ArCADia Tekst wybierany jest ikoną Wstaw tekst znajdującą się na zakładce Rysunek w grupie logicznej Rysuj. Po wybraniu opcji należy wskazać prostokątny obszar, w którym pojawi się tekst. W powyższym oknie wprowadzamy tekst. Jeśli chcemy go zmodyfikować, zadać inną wielkość lub czcionkę, to najpierw tekst zaznaczmy (pod tekstem pojawi się niebieskie tło) i dopiero po tej operacji […]

Czytaj dalej

Wprowadzanie kreskowania w ArCADii

Program ArCADia zainstalowany jako samodzielna aplikacja jest uproszczona wersją programu ArCADia-INTELLICAD. Nie posiada jego wszystkich opcji, a niektóre definiowane są w zupełnie inny sposób. Przykładem jest kreskowanie, które w ArCADia-INTELLICAD „wlewa” się zamknięty obszar, a w ArCADii tego polecenia na wstążce programu się nie znajdzie. Nie oznacza to oczywiście, że tej opcji w programie nie ma. Jest, ale jest ona […]

Czytaj dalej

Definiowanie rodzaju i grubości linii w programie ArCADia

Samodzielnie zainstalowana aplikacja ArCADia pozwala na stworzenie dowolnych rysunków 2D. Program posiada zarówno elementy do rysowania (linie, polilinie, okręgi, wielokąty itp.) jak i opcje modyfikacji. Pracę nad projektem powinniśmy rozpocząć od wprowadzenia podgrup w oknie Menadżera projektu. To pozwoli nam na wyłączanie lub blokowanie części rysunku lub definiowanie, co ma być wydrukowane a co nie. Wygląd okna Menadżera po otworzeniu […]

Czytaj dalej

Otwieranie pliku mba w intellicadzie i starcie (pliku z programu ArCon)

Z programu ArCon płaskie rysunki rzutów, przekrojów i elewacji można przenosić do dalszej technicznej „obróbki” poprzez format MBA. Przy starszych wersjach programu ArCADia-INTELLICAD można było program ArCon połączyć jedną ikoną z programem ArCADia-INTELLICAD i nią przesyłać rysunki. Obecnie można to zrobić na dwa sposoby: Wyeksportować rysunki w formacie MBA z programu ArCon i otworzyć je opcją Otwórz lub Importuj plik […]

Czytaj dalej