Warstwy w ArCADii

Jeśli system ArCADia jest zainstalowany jako samodzielny program, to prócz opcji modułów systemu ArCADia aplikacja posiada także podstawowe narzędzia do rysowania i edycji płaskich rysunków CAD. Opcje do rysowanie (linie, okręgi, elipsy, wymiary) i edycji (kopiowanie, lustro, odsuń itp.) znajdują się na wstążce Rysunek. Prócz prostych elementów rysunkowych jest oczywiście możliwość wczytania obrazów rastrowych (opcje dostępne ze wstążki Narzędzia główne) […]

Czytaj dalej

Wprowadzanie współrzędnych na starcie

Program ArCADia jest prostym programem typu CAD. Pozwala na tworzenie płaskich rysunków opcjami programów CAD lub narysowanie dokumentacji elementami systemu ArCADia. Wprowadzanie danych jest podobne do definiowania współrzędnych w większości programów CAD. Mamy do dyspozycji współrzędne bezwzględne, względne i względne biegunowe. Po wywołaniu np. polecenia wstawiania linii na dole ekranu pojawia się pasek poleceń, który posiada pola do wprowadzania odpowiednich […]

Czytaj dalej

Elewacja na kilka sposobów – sposób 3, część 3

    Trzecia część opisu rysowania powyższej elewacji. W poprzednim odcinku skończyliśmy na: Teraz narysujemy elementy klatki schodowej. Zaczniemy od drzwi. Rysujemy je opcją Prostokąt  klikając na linię klatki schodowej przy dojściu do obrysu (przydatny będzie włączony  Końcowy punkt zaczepienia) i podając wielkość @130,235. Przesuwamy prostokąt środkiem dolnego boku na środek obrysu. Rysujemy ramę opcją  Odsuń. Po wybraniu opcji podajemy […]

Czytaj dalej

Elewacja na kilka sposobów – sposób 3, część 2

Druga część opisu rysowania powyższej elewacji. W poprzednim odcinku skończyliśmy na: Teraz narysujemy okna i zapiszemy je jako bloki. Zaczniemy od okna 121×141. W dowolnym miejscu na ekranie rysujemy okno prostokątem podając @121,141. Zatwierdzamy. Rysujemy ramę opcją  Odsuń. Po wybraniu opcji podajemy wielkość 10, zatwierdzamy, pokazujemy wprowadzony prostokąt, znów zatwierdzamy i pokazujemy stronę odsunięcia, czyli klikamy w środku prostokąta. W […]

Czytaj dalej

Elewacja na kilka sposobów – sposób 3, część 1

Kolejny sposób na wykonanie rysunku elewacji. Może najkrótszy, a może nie.   Zaczynamy od narysowania prostokąta  klikając na ekranie i wpisując @1539,1380 i zatwierdzając poprzez Enter. Rysujemy drugi prostokąt, który będzie podmurówką z lewej strony elewacji. Po kliknięciu na dolnym, lewym narożniku elewacji (przydatny będzie włączony  Końcowy punkt zaczepienia), podajemy @664,150 i zatwierdzamy. Od podmurówki (prawego górnego jej narożnika) rysujemy […]

Czytaj dalej