ArCADia 10.4 i wydruk elementów systemu ArCADia

Programy ArCADia oraz ArCADia PLUS do modułu graficznego mają dodany system ArCADia, czyli modułową aplikację do wspomagania projektowania branż budowlanych począwszy od architektury, przez instalacje wod-kan, grzewcze, gazowe czy elektryczne a skończywszy na elementach konstrukcyjnych. W modułach znajdują się także instalacje i sieci zewnętrzne. W związku z powiazaniem dwóch programów niektóre opcje mogą działać inaczej niż np. w INTERsoft-INTELLICADzie. Głównie […]

Czytaj dalej

Jak zapisać projekt do pliku PDF

W ArCADia-INTELLICAD znajdziemy opcje zapisu pliku do formatu PDF w menu Plik–Eksportuj do pliku. W polu Zapisz jako typ wybieramy Przenośny format dokumentu (pdf). Można skorzystać z tej opcji, zapisać nazwę pliku, wybrać elementy do wydruku i w poniższym oknie zdefiniować wielkość arkusza i pozostałe dane pliku PDF. Proponuję Zagnieżdżone czcionki (szczególnie istotne, jeśli używamy nietypowych lub doinstalowanych czcionek). Jeśli opcji […]

Czytaj dalej

Ocieplenie wystające ze ściany

W ArCADia-INTELLICAD 7 niektóre zmienne domyślnie mają inne wartości niż w ArCADia-INTELLICAD 6. Dlatego niektóre opcje działają trochę inaczej lub wyświetlają inaczej rysunek. Przykładem jest zmienna PSLTSCALE. Odpowiada ona między innymi za wyświetlanie skali linii, co widać na rysunku dopiero na zakładce Arkusza papieru. Na powyższym zrzucie wszystko wygląda poprawnie, ale gdy przejdziemy na zakładkę arkusz… …widać, że wielkość linii […]

Czytaj dalej

Arkusz papieru w ArCADii-INTELLICAD 7

W ArCADii-INTELLICAD 7 tworzenie arkusza papieru wygląda troszkę inaczej niż w starszej wersji programu. Tu zaczynamy od ustawienia kartki poprzez menu Plik – Menadżer ustawień strony. W oknie możemy zdefiniować własne kartki lub modyfikować istniejącą. Jeśli stworzymy własne, to możemy je później użyć w kolejnych projektach. Jeśli zmodyfikujemy tylko istniejącą stronę, to przed kolejnym drukowanym projektem znów będziemy musieli definiować […]

Czytaj dalej

Arkusz papieru w ArCADia-INTELLICAD 2009 (6)

Do druku najlepiej wykorzystać arkusz papieru. Zakładka papieru dostępna jest na dole ekranu po lewej stronie zaraz za zakładką Model, na której znajduje się cały projekt. Po przełączeniu się na zakładkę Arkusz1 mamy pusty ekran rysunku. Żeby pokazał się nasz dokument, należy w menu Widok wybrać opcję [ikona] Widoki obszaru papieru i tą opcją wyznaczyć prostokątny obszar naszej kartki. Można […]

Czytaj dalej

Wydruk monochromatyczny z zadanymi grubościami linii

ArCADia IntelliCAD 7 – jak uzyskać wydruk czarno-biały (monochromatyczny) dla rysunku zawierającego elementy o różnych kolorach i zadanych różnych grubościach linii stosując styl wydruku zależny od koloru ( *.ctb )? Pytania tego rodzaju zadawane są przez niezaawansowanych użytkowników i to właśnie do nich skierowana jest ta odpowiedź. Jeśli jesteś użytkownikiem zaawansowanym, to niekiedy napotykasz problemy związane z przejściem do nowej […]

Czytaj dalej