Arkusz papieru w ArCADii-INTELLICAD 7

W ArCADii-INTELLICAD 7 tworzenie arkusza papieru wygląda troszkę inaczej niż w starszej wersji programu. Tu zaczynamy od ustawienia kartki poprzez menu Plik – Menadżer ustawień strony. W oknie możemy zdefiniować własne kartki lub modyfikować istniejącą. Jeśli stworzymy własne, to możemy je później użyć w kolejnych projektach. Jeśli zmodyfikujemy tylko istniejącą stronę, to przed kolejnym drukowanym projektem znów będziemy musieli definiować ustawienia, nawet jeśli będą identyczne.

W oknie Dodaj (Modyfikuj) Ustawienia strony definiujemy drukarkę, wielkość i orientację kartki, styl wydruku (kolorowy lub monochromatyczny), czy grubości linii mają być zależne od zadanych grubości, czy zdefiniowanych w stylu i wiele innych opcji.

Po zdefiniowaniu strony i zatwierdzeniu danych można przejść na zakładkę Arkusz1. Czasem zdarzy się, że rzutnia wraz z rzutem będzie znajdowała się na naszej zdefiniowanej kartce, ale niestety może się zdarzyć, że będzie to zupełnie niepowiązane.

Wówczas należy rzutnię (prostokąt okalający rysunek) przesunąć na kartkę i dopasować jej wielkość. Można to zrobić poprzez przesuwanie uchwytów rzutni (granatowych kwadratów znajdujących się na wierzchołkach) lub w oknie właściwości rzutni.

Żeby dopasować rysunek do arkusza wydruku, ustawić odpowiedni jego fragment lub wyśrodkować rysunek względem strony należy w pasku stanu przełączyć P:Arkusz1 na M:Arkusz1, przesunąć i dopasować rysunek, zablokować znów arkusz na P:Arkusz1 i w panelu właściwości dopasować skalę wydruku.

Dla uzyskania skali 1:50 należy:

Podzielić liczbę 1 przez 50 i wynik dzielenia 0.02 wpisać w polu Skala, jeśli projekt był rysowany w milimetrach. Jeśli był rysowany w centymetrach, należy pomnożyć wynik przez 10 i dopiero wartość 0.2 wprowadzić w pole Skala. Jeśli rysunek wykonany został w metrach, zamiast mnożenia przez 10 należy 0.02 pomnożyć przez 100 (czyli przeliczyć metry na milimetry) i dopiero wartość 2 wprowadzić w odpowiednie pole. Jeśli rysunek powstał w stopach, trzeba go odpowiednio przeliczyć.

Dla uzyskania skali 1:100 należy:

Podzielić liczbę 1 przez 100 i wynik 0,01 wpisać w polu Skala użytkownika, jeśli rysunek wykonany był w milimetrach, zaś jeśli w centymetrach lub metrach, to należy jeszcze pomnożyć odpowiednio przez współczynniki 10 i 100.

Dalej postępujemy analogicznie do drukowania w programie ArCADia-INTELLICAD 6.

Views All Time
Views All Time
1234
Views Today
Views Today
1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *