Nowa wersja programu – ArCADia LT

ArCADia-START doczekała się nowej wersji. Wraz z nią została zmieniona nazwa programu; od teraz będzie się on nazywał ArCADia LT.

alt-1-09

Aplikacja wygląda podobnie do wersji poprzedniej, ale jest oparta na nowym silniku, ma też możliwość wczytywania i zapisywania plików DWG w formacie 2013. Prócz tego wśród istotnych zmian wprowadzonych do programu znalazło się dojście do ustawień drukarki, co pozwoli drukować na większej ilości formatów.

Program ma rozdzielone funkcje CAD i systemu ArCADia. Pierwsze trzy wstążki pozwalają na otwieranie, zapisywanie i drukowanie projektów, wprowadzanie podkładów rastrowych (np. map), rysowanie i edycję projektów prostymi elementami CAD, poruszanie się po rysunku, włączanie i wyłączanie punktów zaczepienia, siatki i opcji orto. Kolejne zakładki to opcje systemu ArCADia umożliwiające rysowanie projektów w modelu BIM. Na dole ekranu znajduje się pasek poleceń, który jest trochę inny od tego, który występował w poprzednich wersjach. Współrzędne wprowadzane są w jednym polu przez podanie wartości X,Y, np. 100,0 (czyli pozioma linia o długości 100 jednostek). Przyciski Wzgl. i Bieg. zostały zastąpione jednym – Względnie, co pozwala na szybkie i precyzyjne narysowanie np. linii o zadanej długości od wskazanego punktu.

Poniżej znajduje się pasek stanu, na którym znalazły się opcje zmiany koloru interfejsu programu, włączanie i wyłączanie okna Menadżera projektu, siatki, opcji orto, śledzenia i punktów zaczepienia. Na pasku znajduje się też opcja pozwalająca na przełączanie się między dokumentami.

Program z założenia pozwala na rysowanie płaskich dokumentacji CAD lub projektów budowlanych różnych branż opartych na modelu budynku stworzonego w systemie ArCADia BIM. Program jednak czyta pliki 3D, choć rysuje wyłącznie na płaszczyźnie XY. Trzeba zatem pamiętać o przełączeniu się na widok z góry. Nowa wersja programu nie blokuje dojścia do elementów znajdujących się na innej wysokości w osi Z niż 0, tak jak było to w poprzednich wersjach. Można elementy zaznaczać i edytować, należy przy tym jednak pamiętać, że ArCADia LT rysuje wyłącznie w 0 osi Z, co oznacza, że wejście w okno właściwości elementu, który znajduje się na innej wysokości i zatwierdzenie przez OK spowoduje przesunięcie elementu na wysokość 0 w osi Z.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych w nowej wersji jest wskazanie miejsca i częstotliwości zapisu automatycznej kopii zapasowej.