Dodanie opcji do menu kontekstowego

Menu kontekstowe to lista, która wyświetlana jest po kliknięciu na zaznaczony element np. linię.

5.1

Lista jest zależna od zaznaczonego elementu i dostępne są na niej najczęściej używane opcje modyfikacji. Może się jednak zdarzyć, że łatwiej lub szybciej będzie korzystać z menu kontekstowego niż szukać odpowiedniej opcji wśród wstążek. Do listy można dodać dowolne opcje. Okno Adaptuj dostępne z listy wyświetlanej po kliknięciu na wstążce poza opcjami.

5.2

Przełączamy się na zakładkę Menu i zaznaczamy punkt &Kontekst. Klikamy na ikonę plusa przed pozycją menu i rozwijamy tym zawartość, ale zaznaczenie powinno zostać na &Kontekst. Klikamy przycisk Wstaw i wybieramy Podpozycja menu kontekstowego. Pojawia się prostokąt nowej pozycji, w który wpisujemy nazwę opcji, którą chcemy dodać np. Lustro. Z listy Dostępne polecenia wybieramy opcję, która ma być przypisana do nowej pozycji menu i zatwierdzamy wybór przez przycisk Dodaj polecenie.

5.3

Następnie przyciskiem Opcje definiujemy dla jakich elementów ma się opcja pokazywać.

5.4

Po zatwierdzeniu przez przycisk OK i zamknięcie okna Adaptuj, w menu kontekstowym znajdzie się na dole listy dodane polecenie.

5.5