Drukowanie w ArCADia LT

Drukowane w ArCADii LT jest tylko to co znajduje się w ramce arkusza. Nie ma tu dodatkowych zakładek ze skomplikowanymi obszarami papieru, ani dziwnych obliczeń, żeby arkuszy był drukowany w odpowiedniej skali. Wszystko definiujemy w ustawieniach wydruku i tylko przesuwamy arkusz, przy drukowaniu kolejnych rysunków.

Przed włączeniem drukowania należy wcisnąć ikonę Pokaż arkusz (żeby zobaczyć gdzie jest jego ramka i przesunąć zanim wydrukujemy fragment projektu).

alt-4-05

alt-4-01

W takiej sytuacji klikany na ramce i trzymając lewy klawisz myszy wciśnięty przesuwany go tak, aby mieścił się w niej cały projekt.

alt-4-06

Jeśli ramka arkusza jest za mała lub za duża to nie skalujemy jej, tylko wchodzimy w Ustawienia drukowania i zmiany wielkość arkusza lub skale.

Generalnie nie wykonujemy na arkuszu żadnych operacji poza przesuwaniem. Jeśli arkusz ma być pionowy, to go nie obracamy, tylko zmieniamy jego orientacje w oknie ustawień jeśli arkusz nam przeszkadza, to wyłączamy ikonę Pokaż arkusz, a nie kasujemy go opcją Usuń.

alt-4-02

Formaty arkuszy są brane z drukarki

alt-4-03

alt-4-04

Opcje drukarki są dostępne z przycisku Ustawienia drukarki.

Prócz formatu w powyższym oknie zadajemy skalę, ramkę i „kolor” wydruku. Ustawienia czarno-białe lub kolorowe odnoszą się wyłącznie do elementów narysowanych w programie. Kolorystyka wprowadzonego rastra nie jest tu brana pod uwagę. Jeśli wydruk ma być całkowicie czarnobiały, to prócz zaznaczenia Wydruk czarno-biały trzeba jeszcze we właściwościach drukarki ustawić tak samo wydruk. Inaczej np. drukowana mapa może mieć czerwone pieczątki.

Jeśli chodzi o ustawienia skali, to pamiętajmy, że ArCADia domyślnie rysuje w centymetrach, jeśli chcemy to zmodyfikować nie musimy wychodzić z okna, wystarczy, że zmienimy Jednostki rysunkowe w obszarze rysunku.