Drukowanie w ArCADii

Samodzielnie zainstalowana ArCADia ma dość specyficzny sposób drukowania. Drukowane jest to, co znajduje się w ramce arkusza.

ic3-1

Po otworzeniu programu arkusz zawsze jest włączony i pokazuje zakres wydruku. Na pierwszej wstążce Narzędzia główne, w grupie logicznej Wydruk, znajdują się wszystkie opcje ustawień drukowania – zarówno włączanie i wyłącznie arkusza wydruku, jak i opcje wydruku i podglądu.

ic4-1

Podczas pracy nie trzeba mieć włączonego arkusza, można go włączyć dopiero przy drukowaniu (jeśli wiemy, gdzie jest arkusz i co na nim się znajduje, to przy drukowaniu też nie musimy go włączać).

Jeśli włączyliśmy opcję drukowania, a na wydruku nic nie ma, oznacza to, że arkusz jest w zupełnie innym miejscu niż nasz rysunek. Po zaznaczeniu opcji Pokaż arkusz, jeśli ramka nie jest widoczna, to ze wstążki Widok wybierzmy opcję Pokaż wszystko. Może się wtedy zdarzyć poniższa sytuacja.

ic4-2

W powyższym przypadku należy zaznaczyć ramkę wydruku i przesunąć na rysunek, trzymając na niej wciśnięty lewy klawisz.

ic4-3

Teraz można wejść w opcje Ustawienia (znajdujące się na pierwszej zakładce) i zdefiniować wielkość arkusza i skalę rysunku.

UWAGA: To nie rysunek zostanie przeskalowany do podanej skali, tylko arkusz. Rysunek nadal będzie w pierwotnych wielkościach.

ic4-4

Wybór wielkości arkusza następuje wyłącznie z listy Format, a nie z ustawień drukarki. Skalę można wybrać z listy lub wprowadzić ręcznie po wyborze skali Użytkownika. Kolor wydruku monochromatyczny lub kolorowy wybieramy w Ustawieniach drukarki. Nie ma tu żadnych dodatkowych ustawień dla kolorów, pisaków lub szablonów wydruku – mamy proste okno z oczywistymi parametrami. Po zmianie ustawień sprawdźmy jeszcze, czy cały nasz rysunek lub fragment, który chcemy wydrukować, mieści się w arkuszu. W razie potrzeby przesuńmy go tak, aby się mieścił.