Dziwne krzyżyki na rysunku

Zdarza się, że otrzymujemy plik .dwg z projektem architektonicznym, który w różnych miejscach ma krzyżyki lub kółka, lub inne elementy, których raczej nie powinno być.

Te dziwne elementy, zazwyczaj krzyżyki, to punkty, które znajdują się na elementach rysunkowych, na początkach, końcach, w środku symetrii lub w centrum. Mogą przedstawiać krzyżyki, kółka, kwadraty i kombinacje tych oznaczeń graficznych. Domyślnie w programie są ustawione jako kropki, ale można ich oznaczenie graficzne zmienić na jedno z poniższych:

Powyższe okno wywoływane jest z menu Ustawienia-Ustawienia rysunku. Po zmianie oznaczenia na dowolne inny, np. kropkę lub bez oznaczenia należy przerysować widok, żeby na rysunku pojawiły się nowe oznaczenia punktów. W tym celu z menu Widok należy wybrać Regeneruj.