Elewacja na kilka sposobów – sposób 2, część 3

To trzecia część drugiego sposobu rysowania poniższej elewacji.

1-elew_01

Skończyliśmy wprowadzać obrysu i podziału elewacji oraz wrysowaliśmy okna mieszkań i piwnicy.

2-elew_15

Drzwi rysujemy opcja  Polilinii zaczynając na lewej linii podziału elewacji. Musimy mieć włączoną opcję Ortho (którą włączamy klawiszem F8) i Końcowy punkt zaczepienia. Klikamy na dolny koniec linii, przesuwamy kursor w górę i podajemy 235, zatwierdzamy. Przesuwamy kursor w prawo, podajemy 130, zatwierdzamy. Przesuwamy kursor w dół i podajemy 235. Zatwierdzamy i wychodzimy z opcji.

2-elew_16

Opcją Odsuń rysujemy 5. cm ramę. Opcja linii i przesunięcia rysujemy linię podziału, najpierw na wewnętrznej krawędzi ramy rysujemy linię, a następnie przesuwamy wektorem 20,0.

2-elew_17

Zaznaczamy wszystkie elementy drzwi i przesuwamy je wektorem 40,0.

Teraz wyznaczamy daszek nad wejściem. Opcja prostokąta w miejscu gdzie przed chwilą wrysowywaliśmy drzwi rysujemy daszek podając @310,40 i zatwierdzając dane.

2-elew_18

Dach przesuwamy o wektor -50,250.

2-elew_19

Na skrzyżowaniu lewego podziału elewacji i dachu nad wejściem opcją prostokąta rysujemy okno o wymiarach @210,121. Opcja odsuń wyznaczamy dziesięcio centymetrową ramę, a następnie rysujemy linię na wewnętrznej krawędzi ramy po lewo i przesuwamy ją o 55 cm. Odsunięciem zadajemy jej grubość 10cm i po zaznaczeniu obu linii opcją lustro kopiujemy na drugą część okna.

2-elew_20

Przesuwamy okno o wektor 0,74 i kopiujemy o wektor 0,280, a następnie 0,560. Wychodzimy z opcji i docinamy niepotrzebne linie. Wybieramy opcje  Utnij (spośród modyfikacji) zaznaczamy pionowe linie podziału i daszek nad wejściem i zatwierdzamy poprzez Enter. Następnie wskazujemy niepotrzebne fragmenty linii.