Opcje wymiarowaniaw ArCADii-INTELLICAD 6

Przy wymiarowaniu rysunku należy stworzyć styl wymiarowania i z niego korzystać. W dokumencie może występować kilka styli wymiarowania, np. dostosowanych do skali lub rodzaju rysunku inny styl będzie użyty do zwymiarowania przekroju, a inny do „opisu” detalu.

Styl wymiarowania definiowany jest z menu UstawieniaUstawienia wymiarowania.

1-ic-1

Domyślne ustawienia wymiarowania.

Pierwsza zakładka odpowiada za określenie znacznika początku i końca wymiaru. Do dyspozycji mamy:

1-ic-1-2

Wszystkie znaczniki będące na liście są skalowanie do wielkości podanej w polu Rozmiar strzałki. Jeśli zostanie zaznaczone pole Włącz zasieczki wówczas zostanie wyszarzona górna część zakładki, a do ustalenia wielkości zasieczki będzie tylko dolne okno wprowadzania wartości: Wielkość zasieczek.

 

UWAGA:

Przy definiowaniu wielkości strzałek i zasieczek należy pamiętać, że wpisywana wartość powinna być dostosowana do wielkości rysunku wykonanego w programie.

 

[obrazek]

Zakładka Format odpowiada za usytuowanie tekstu wymiarowego przy linii i jego dalsze zachowanie. Powyższe ustawienie powinno być stosowane przy wymiarowaniu, ale jeśli później chcemy np. przesunąć tekst w jednym z wprowadzonych wymiarów, tak aby był wyżej niż domyślnie, wówczas wchodzimy we właściwości tego wymiaru i na zakładce format zaznaczamy opcje Nad linią wymiarową bez odnośnika. Po zatwierdzeniu zmiany możemy na rzucie swobodnie przesuwać wartość wymiaru, a linia wymiarowa nie zostanie przesunięta.

Pole Odstęp wokół tekstu będzie miało znaczenie zarówno w przypadku kiedy tekst leży w linii wymiarowej, jak i powyżej niej. Musimy pamiętać o wymiarowaniu krótkich elementów, które nie zmieszczą wymiaru miedzy liniami pomocniczymi.

[obrazek]

Zakładka Linie odpowiada za wszystkie linie wymiaru. Rozmiar znacznika środka to krzyżyk pokazany przy wymiarowaniu okręgów i łuków na ich środkach. W polu Odstęp od mamy: Linia bazowa i Początek. Poniższy obrazek wyjaśni oba pojęcia.

[obrazek]

Linia bazowa wykorzystywana jest przy wymiarowaniu bazowym i jest to odstęp między liniami wymiarowymi, który powinien zmieścić tekst. Jeśli źle ustawimy wartość Linii bazowej, wstawimy wymiarowanie i wejdziemy w okno właściwości wymiarowania, żeby poprawić zła wartość, to na rysunku nic się nie zmieni. Nowo wprowadzona wartość Linii bazowej będzie przyjęta dla nowo wprowadzanych wymiarów. Te wprowadzone trzeba będzie ręcznie poprzesuwać.

Podanie odstępu od elementu wymiarowanego do początku linii pomocniczej pozwala na uczytelnienie rysunku. Dzięki temu parametru linie pomocnicze nie idą przez cały rysunek. Nie daje się jednak ustawić jednakowej długości dla linii pomocniczej. Jednakowa wartość może mieć początek, co przy np. schodkowo wymiarowanych elementach daje dwie innej długości linie.

Przedłużenie linii pomocniczej, czyli Wymiary to wydłużenie linii pomocniczej i Kreski to wydłużenie linii wymiarowej. Jeśli wybrany jest np. grot pełny, który zamyka linię wymiarową, to pomimo wprowadzenia wartości Kreski linia ta nie zostanie wprowadzona.

[obrazek]

[obrazek]

Zakładka Tekst odpowiada za wielkość, rodzaj i położenie tekstu. Styl tekstu przypisywany jest w górnej liście wyboru i powinien definiować rodzaj czcionki i jej ew. grubość. Jeśli styl tekstu będzie definiował również wielkość czcionki wówczas pole Wysokość tekstu nie jest brana pod uwagę. Dlatego dobrze jest brać do wymiarowania tekst bez określonej wysokości czcionki (styl tekstu można definiować wyłącznie w oknie Eksploratora).

Jeśli po lub przed wartością wymiaru będziemy chcieli wprowadzić jakąś daną można ją wpisać odpowiednio w Prefix lub Surffix.

Wyjustowanie tekstu to pole odpowiadające za położenie wartości tekstu. Powyższe zaznaczenie powoduje położenie tekstu nad linią wymiarową, obróconego zgodnie z linią i przesuniętego o 0.01 jednostki nad linie.

[obrazek]

Na zakładce Jednostki definiujemy dokładność wartości wymiarowej, czyli ilość miejsc po przecinku.

Jeśli np. wymiarujemy detal, to dla wprowadzonych wymiarów musimy przeliczyć wartości, żeby nie były powiększone. Zmiana wartości skalowania odbywa się przez Skalowanie.

 

Przy wymiarowaniu główną uwagę należy skupić na wielkości poszczególnych elementów. Na powyższych zrzutach wielkości nie zostały zmienione, a to oznacza, że prawdopodobnie z takimi ustawieniami zostanie wprowadzony element, którego wartości nie będzie widać.

[obrazek]

 

 

Przykład projektu zwymiarowanego odpowiednią wielkością tekstu.