Paczka projektu

Wprowadzając do projektu mapę jako podkład rastrowy, czy też inny plik jako referencję lub blok zawsze musimy pamiętać, żeby przy przenoszeniu czy też przesyłaniu komuś tego pliku dołączyć wszystkie zaczytane pliki. Jak ich nie dołączymy, to nie będą widoczne w projekcie, a więc części rysunku nie będzie. Przy większej liczbie referencji, żeby nie pominąć żadnego pliku przy przesyłaniu pracy najlepiej skorzystać z opcji eTransmit, czyli można powiedzieć z takiej paczki projektu, która projekt wraz ze wszystkimi referencjami zapisze w pliku zip.

Opcja dostępna jest poprzez wpisanie ETRANSMIT w obszarze poleceń lub ikonę  eTransmit, znajdujące się na wstążce Wyjście w panelu Eksport.

Przed wyświetleniem okna może zostać pokazany komunikat o konieczności zapisania projektu. Po zapisaniu pojawi się powyższe okno.

Na zakładce Drzewo plików znajdzie się nazwa pliku dwg a pod nią wszystkie załączone pliki, czy będą to obrazy rastrowe, pliki pdf czy też pliki dwg. Na zakładce Tabela plików znajdują się informacje o dokładnych ścieżkach dołączonych referencji. Poniżej znajduje się opcja, która może dodać jeszcze wskazany plik. Znajdzie się on w paczce plików, ale nie będzie go widać w rysunku.

Prawa strona okna to ustawienia zapisu paczki, czyli czy będzie to plik zip, czy samorozpakowująca się paczka (pamiętajmy przy tym, ze pliki z rozszerzeniem exe są blokowane przez większość serwerów pocztowych, więc takiego pliku nie prześlemy drogą elektroniczna). Możemy także zdecydować, czy do rozpakowania projektu będzie potrzebne chało, czy też nie. To wszystko mieści się pod przyciskiem Ustawienia przekazów.

Po kliknięciu na OK zostanie wyświetlone okno, w którym wskazujemy miejsce zapisu i podajemy nazwę. Uzyskamy plik z rozszerzeniem zip, po przesłaniu go należy rozpakować pliki do jednego folderu. Otwieramy jak zwykłe pliki dwg. Informacje o połączeniach z rastrami lub innymi rysunkami dwg będą zachowane i wyświetlone w projekcie.