Mierzenie odległości i pola

ArCADia-INTELLICAD jak większość programów CAD posiada opcje pomiaru odległości, pola, własności fizycznych, podawania informacji o zaznaczonym elemencie itd. ArCADia zainstalowana jako samodzielny program nie posiada takich opcji. W niej można rysunek zwymiarować, a wstawiony wymiar pozostanie na rysunku. W ArCADii-INTELLICAD opcje pomiarów są dostępne z menu NarzędziaZapytania lub z paska narzędzi Zapytania.

 

 

 

Żeby zobaczyć wynik pomiaru, w programie musi być włączony obszar poleceń i najlepiej, żeby miał widoczne nie mniej niż trzy wiersze poleceń.

Można też wciśnięciem klawisza F2 wywołać okno Historii zgłoszeń, które także pokaże mierzone dane, ale w oddzielnym oknie.

 

Niżej pokazuję, jak zmierzyć żądaną odległość, dla przykładu pochyłą belkę z poniższego rysunku.

Z menu lub z paska narzędzi wybieramy opcję Odległość. Włączamy Końcowy punkt zaczepienia, wskazujemy (poprzez kliknięcie) lewy górny narożnik belki, a następnie prawy górny narożnik. W obszarze poleceń mamy wyświetlony wynik:

Jeśli chcemy zmierzyć pole jakiegoś obszaru, postępujemy podobnie.

Wybieramy z menu lub paska narzędzie opcję Pole. Jeśli chcemy zmierzyć pole prostokąta, okręgu, elipsy lub innego elementu narysowanego zamkniętą polilinią, to z okna zgłoszeń wybieramy Znajdź pole jednego elementu.

Wskazujemy element, np. krawędź elipsy i w obszarze poleceń mamy:

Jeśli nie jest to element narysowany zamknięta polilinią, to po wybraniu polecenia, włączeniu Końcowego punktu zaczepienia, obklikujemy kolejne narożniki interesującego nas obszaru. Na koniec zatwierdzamy poprzez Enter lub prawy klawisz myszy. Wynik także wyświetlony zostanie w obszarze poleceń.

Wraz z wyświetlaniem wyniku obmiaru pola wyświetlany jest też obwód mierzonego elementu.