Szyk prostokątny

W nowej wersji programów ArCADia, ArCADia LT, ArCADia PLUS i INTERsoft-INTELLICAD kilka opcji zostało zmodyfikowanych, między innymi Szyk. Do tej pory kolejne etapy polecenia wyświetlane w oknie zgłoszeń lub pasku poleceń i tam też były obsługiwane. Od wyboru rodzaju szyku: Kołowy czy Prostokątny, po obrót elementów w szyku kołowym. Teraz po wywołaniu polecenia pokazane jest okno, z dostępem do wszystkich opcji. Zaczniemy od szyku Prostokątnego, ponieważ takie ustawienie jest domyślne po wciśnięciu ikony Szyk na wstążce Start lub Edycja w części Modyfikuj.

Po wyświetleniu powyższego okna zaczynamy od wypełnienia pól Wiersze i Kolumny. Przełączając się między polami podgląd umieszczony po prawej stronie okna zostaje odświeżony. Po wypełnieniu liczby kolumn i wierszy należy zdefiniować Przesunięcie wiersza i Przesuniecie kolumny. Domyślnie odległość mierzona jest od środka elementu do środka kolejnego w wierszu lub kolumnie. Jest jednak możliwość zmiany tego ustawienia po wybraniu odpowiedniego przycisku znajdującego się na prawo od pól Przesunięcie wiersza i Przesuniecie kolumny.

  1. Przycisk pozwala na wskazanie prostokątnego obszaru, który będzie odległością między elementami w kolumnach i wierszach.
  2. Przycisk pozwala na wskazanie odległości miedzy wierszami.
  3. Ikona pozwala na wskazanie odległości miedzy kolumnami.

Wybór jednego z przycisków chowa na chwilę okno udostępniając rysunek do wskazania odpowiednich parametrów. W przypadku wskazywania odległości miedzy kolumnami i wierszami istotny jest punkt pierwszy tego wskazania, ponieważ zmienia on punkt którym szyk jest definiowany. Po wskazaniu na np. prawy dolny narożnik elementu edytowalnego odległość będzie już liczona od tego właśnie punktu a nie od środka elementu. Oczywiście na kopiowanym elemencie także ten prawy dolny narożnik wówczas będzie punktem wstawiania.

Przy szyku prostokątnym wprowadzeni ujemnej wartości w Przesunięciu wiersza spowoduje powielenie elementu w dół, a w przypadku ujemnej wartości w Przesunięciu kolumny wprowadzane nowe elementy będą po lewo oz zaznaczanie.

Domyślnie szyk wprowadza nowe elementy pionowo poziomo względem ekranu ale można to zmienić podając Kąt szyku lub klikając na ikonę obok tego pola i wskazując go.

 

Jeśli po wybraniu opcji szyku nie mamy w oknie dostępnego przycisku Ok, to znaczy, że nie mamy wybranego elementu do szyku, należy go wówczas wskazać wybierając najpierw poniżej oznaczoną ikonę.

 

Poniżej ikony Wybrane elementy wyświetla się informacja o zaznaczonych elementach biorących udział w szyku.