Przeskalowanie podkładu geodezyjnego (bmp, jpg, tif)

Skanowane podkłady można wprowadzić do programu: ArCADia-INTELLICAD 6 poprzez opcję Dodaj obraz… dostępną w menu Przeglądarka obrazów, ArCADia-INTELLICAD 7 poprzez opcję Dodaj obraz rastrowy… dostępny w menu Wstaw–Obraz. W oknie Proszę wybrać pliku obraz należy wskazać podkład rastrowy do wprowadzenia (plik w formacie BMP, JPG, TIF itd.). Powyższe okno informuje o wielkości obrazu, którą można wprowadzić w rozmiarze oryginalnym, zmienić […]

Czytaj dalej