Wystające ocieplenie na ArCADia-INTELLICAD 8

O ociepleniu wystającym ze ściany pisałam już w kontekście ArCADia-INTELLICAD 7. Dla przypomnienia dwa zrzuty poniżej, jeden z obszaru modelu, a drugi z arkusza.

ic_1-01

ic_1-02

Za wyświetlanie skali linii w tej wersji programu odpowiada zmienna PSLTSCALE, której domyślna wartość to 1. W ArCADia-INTELLICAD 7 podczas pracy na zakładce arkusza należy skalę linii wyłączyć, czyli wpisać zmienną i zmienić jej wartość na 0. Wówczas linia ocieplenia będzie wyświetlana poprawnie.

ArCADia-INTELLICAD 8 inaczej traktuje skalę wyświetlania linii. Nie jest to już tylko pokazanie lub wyłączenie skali. W tej wersji programu zmienna systemowa odpowiadająca za skalę rysowania linii została zmieniona. Chcąc więc zmienić wielkość ocieplenia na zakładce arkusza, należy wpisać LTSCALE i zatwierdzić poprzez Enter.

Polecenie: ltscale

Wprowadź nową wartość dla LTSCALE <1.0000>:

Jeśli wpiszemy „0”, jak w poprzedniej wersji, otrzymamy informację:

Cannot set LTSCALE to that value.

Co oznacza, że musimy podać inną wartość, czyli skalę wyświetlania linii, a nie to, czy skala jest włączona, czy nie.

ic_1-03

ic_1-04

Wpisujemy ltscale i wciskamy Enter:

Wprowadź nową wartość dla LTSCALE <1.0000>:

Podajemy 0.5 i wciskamy Enter.

ic_1-05

Widać, że nie jest to prawidłowa skala, dlatego powtarzamy procedurę, podając mniejszą wartość skali, np. 0.25. Jeśli wartość nie będzie odpowiednia, znów wpisujemy ltscale i podajemy kolejną wartość.

Pamiętajmy przy tym, że przy wprowadzaniu wartości jako separatora dziesiętnego używamy kropki oraz że zmienna LTSCALE jest ustawiana dla każdego projektu oddzielnie. Oznacza to, że przy każdym rysunku po przejściu na arkusz papieru skalę wyświetlania linii musimy podać od nowa.

Dla wybranego projektu wartość wyświetlania skali jest równa 0.03.

ic_1-06

I jeszcze jedna uwaga: podana skala wyświetlania linii nie jest szerokością tej linii, czyli jeśli w projekcie będziemy mieli różne szerokości warstw ocieplenia, to podana skala zmodyfikuje całość rysunku, odświeżając oba ocieplenia w odpowiedniej wielkości.