Elewacja na kilka sposobów – sposób 2, część 2

Druga część drugiego sposobu narysowania poniższej elewacji.

1-elew_01

Skończyliśmy na wprowadzeniu obrysu i podziału elewacji.

1-elew_05

W tej części wprowadzimy okna mieszkań i piwnicy, bez konieczności wprowadzania linii pomocniczych.

Opcją  Prostokąt rysujemy pierwsze okno. Początek prostokąta wyznaczamy na przecięciu drugiej poziomej linii (od dołu) z lewą krawędzią obrysu. Po wskazaniu pierwszego punktu podajemy wielkość okna, pamiętając o poprzedzeniu wartości znakiem „@”, czyli wpisujemy w obszarze poleceń @121,141 i zatwierdzamy poprzez Enter.

2-elew_04

Po narysowaniu obrysu okna trzeba wstawić jego ramę. Z opcji modyfikacji wybieramy  Odsuń, podajemy wartość 10 i zatwierdzamy. Klikamy na krawędź obrysu okna i w jego środku. Wychodzimy z opcji.

2-elew_05

Podział okna rysujemy opcją  Linia, którą rysujemy na wewnętrznej krawędzi okna (musi być włączony Końcowy punkt zaczepienia). Wychodzimy z opcji, zaznaczamy linię i wybieramy z opcji modyfikacji  Przesuń. Zamiast wskazania punktu bazowego wybieramy w oknie zgłoszeń wEktor i podajemy wartość przesunięcia 60,0. Zatwierdzamy. Zaznaczamy przesuniętą linie i z opcji modyfikacji wybieramy  Kopiuj. Zamiast punktu bazowego wybieramy w oknie zgłoszeń wEktor i podajemy wartość przesunięcia 10,0. Zatwierdzamy i wychodzimy z opcji.

2-elew_06

Narysowane okno trzeba przesunąć i powielić. Zaznaczamy okno (wszystkie jego elementy np. poprzez obszar, a nie klikanie na elementach) z opcjach modyfikacji wybieramy przesuń, wektor i podajemy 110,85. Zatwierdzamy.

2-elew_07

Znów zaznaczamy okno, wybieramy opcję kopiowania i wektor i podajemy kolejne wartości dodając odległość miedzy oknami 280 cm. Pierwszy wektor to 0,280, zatwierdzany i ponieważ dalej jesteśmy w opcji wprowadzamy kolejną wartość 0,560 (czyli 280×2). Zatwierdzamy i znów kolejna wartość 0,840 (czyli 560+280). Zatwierdzamy i wychodzimy z opcji.

2-elew_08

Rysujemy drugie okno. Postępujemy analogicznie jak poprzednio, tylko na początek prostokąta wybierany teraz prawy dolny narożnik dolnego okna, a wielkości obrysu to @141,141. Po zatwierdzeniu rysujemy ramę, obrys przez opcje Odsuń (10cm) i linię, którą później przesuniemy o 55cm i skopiujemy  wektor 10cm.

2-elew_09

Narysowane okno zaznaczamy i opcją Przesuń, wEktor przesuwamy o 160 cm w prawo.

2-elew_10

Zaznaczamy okno, wybieramy opcję kopiowania i wektor i podajemy kolejno: 0,280 zatwierdzany, 0,560 zatwierdzamy, 0,840 zatwierdzamy i wychodzimy z opcji.

2-elew_11

Wprowadzamy okna piwnicy. Opcja prostokąta rysujemy okno o wymiarach @80,60. Opcją Odsuń (10cm) rysujemy ramę wewnętrzną. Zaznaczamy okno piwnicy, kopiujemy je przez wektor 171,0 zatwierdzamy, 0 342 zatwierdzamy i wychodzimy z opcji.

2-elew_13

Zaznaczamy wszystkie okna i z opcji modyfikacji wybieramy  Lustro. Z punktów zaczepienia wybieramy Symetryczny i wskazujemy środek górnej linii jako pierwszy punkt linii odbicia.

2-elew_14

Drugi punkt linii wyznaczamy na środku dolnej linii obrysu. Na pytanie o usuwanie elementów odpowiadamy Nie.

2-elew_15

Rysowanie drzwi i okna klatki schodowej opisane są w kolejnej części.

-zobacz część trzecią >>