Elewacja na kilka sposobów – sposób 2, część 1

Drugi sposób narysowania elewacji. W tej części wprowadzimy obrys zewnętrzny i podział elewacji..

1-elew_01

Zaczynamy od narysowania obrysu elewacji, tym celu z ikon wybieramy  Prostokąt. klikamy na ekranie roboczym (np. w lewym dolnym narożniku) i podajemy współrzędnymi względnymi wielkość elewacji @1539,1380. Zatwierdzamy prawym klawiszem myszy lub poprzez Enter.

1-elew_02

Po narysowaniu zewnętrznego obrysu stworzymy podział podmurówki i klatki schodowej.

Klikamy na ikonę  Linię klikamy w lewym dolnym narożniku obrysu (musi być włączona opcja Końcowy punkt zaczepienia) i w prawym dolnym, dokładnie na dolnej linii prostokąta elewacji. Wychodzimy z opcji prawym klawiszem myszy lub poprzez Enter. Zaznaczamy poprzez kliknięcie właśnie narysowaną linię i z opcji modyfikacji wybieramy opcje  Przesuń. Z okna zgłoszeń wybieramy wEktor i podajemy przesunięcie, czyli wysokość podmurówki 0,85. Zatwierdzamy poprzez Enter.

Powtarzamy operację dla wyznaczenia podziału klatki schodowej. Czyli rysujemy linię na pionowej części obrysu, najpierw z lewej a następnie z prawej. Końcowy punkt zaczepienia musi być włączony. Po narysowaniu obu linii zaznaczamy najpierw lewą linię i opcja Przesuń umieszczamy ją na właściwym miejscu, czyli poprzez wektor 665,0. zaznaczamy prawą linię i przesuwamy ją o wektor -665,0.

1-elew_05

Tak przygotowany obrys należy wypełnić oknami. Opis wprowadzenia okien w kolejnej części.

– zobacz część drugą

– zobacz część trzecią